Goda aktieavkastningar höjde värdet på Varmas placeringar till över 60 miljarder euro

Värdet på Varmas placeringar överskred 60 miljarder euro för första gången tack vare goda aktieavkastningar. De amerikanska aktierna avkastade bäst av Varmas placeringar i januari–mars. Den internationella organisationen EcoVadis som utvärderar företags hållbarsarbete tilldelade Varma utmärkelsen Platinum för bolagets hållbarhetsrutiner.

I januari–mars avkastade Varmas placeringar 3,6 (1,0) procent. Placeringarnas värde uppgick till 60,9 (59,1 vid årets början) miljarder euro.

– Ur placerarens perspektiv har året börjat bra. Aktiernas gynnsamma utveckling som inleddes under slutet av året har hållit i sig redan i fem månader. Att situationen skulle vända mot det bättre har tyvärr inte märkts av på Helsingforsbörsen. Räntorna förväntas sjunka i euroländerna vilket inom kort kommer att stöda den finländska ekonomin, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Av Varmas placeringar avkastade aktieplaceringarna 5,3 (2,0) procent medan avkastningen för de amerikanska aktierna nådde 11,4 procent. Hedgefonderna avkastade 3,9 (-1,1) procent, kapitalplaceringarna 3,0 (0,7) procent och ränteplaceringarna 1,0 (1,2) procent. Fastighetsplaceringarnas avkastning blev -0,7 (-0,8) procent.

– Vi ökade aktiernas viktning i portföljen under slutet av året och aktieplaceringarnas avkastningar har stärkt vår redan starka solvens. Utmärkande för den internationella ekonomin för närvarande är USA:s attraktionskraft jämfört med andra länder. I Europa förbereder man sig på räntesänkningar medan samma sänkningstryck inte råder i USA. Räntorna har börjat avvika från varandra, säger Varmas placeringsdirektör Markus Aho.

Vid utgången av mars var Varmas solvensgrad 132,2 (130,4 i början av året) procent och solvenskapitalet var 15,1 (14,0 i början av året) miljarder euro. Solvenskapitalet var 1,6 gånger (1,6 vid årets början) högre än solvensgränsen.

Varma för tredje gången en av de främsta i EcoVadis företagsansvarsutvärdering

Varmas hållbarhetsrutiner bedömdes vara utmärkta i en oberoende internationell bedömning gjord av EcoVadis som utvärderar olika företags hållbarhetsarbete. Bolaget rankades bland den bästa procenten av fler än 100 000 analyserade företag och tilldelades utmärkelsen Platinum.

I början av 2024 var 37 procent av investeringsportföljen dvs. 21,9 miljarder euro placerad i Varmas klimatallokering. I Varmas års- och företagsansvarsrapport 2023, som publicerades i mars, berättar vi närmare om verksamhetens huvudsakliga resultat och hållbara åtgärder ur perspektivet för pensionsskyddet, placeringar och ett hållbart arbetsliv.

Den stigande livslängden har förlängt pensionstiden för Varmas pensionstagare

Pensionstiderna för pensionstagarna har blivit längre tack vare den stigande livslängden. I slutet av mars hade Varma 325 pensionstagare som hade fyllt 100 år. Av dem var 286 kvinnor. De som har varit längst på ålderspension har fått pension i över 40 år.

Partiell ålderspension förblev det populäraste pensionsslaget. Antalet ansökningar om partiell ålderspension ökade med 94 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vi tog emot totalt 1 519 ansökningar.

Justeringen av företagarnas FöPL-arbetsinkomst fortsätter i år

I år fortsätter Varma sin lagstadgade skyldighet enligt lagen om pension för företagare att justera företagarnas arbetsinkomst. Varma justerar arbetsinkomsten för de företagare vars arbetsinkomst är 15 000–25 000 euro. Närmare 8 000 företagare i Varma omfattas.

ArPL-lönesumman bland Varmas kundföretag ökade med 3,9 procent under januari–mars jämfört med året innan. Lönesummans tillväxt låg ännu på en god nivå, trots att tillväxten saktat in jämfört med föregående år.

Varma lyckades exceptionellt väl med kundrekryteringen i början av året. Under årets första överflyttningsomgång mellan arbetspensionsbolagen överförs en årlig premieinkomst motsvarande 129 (31) miljoner euro till Varma. Försäljningen av pensionsförsäkringar till nya kunder uppgick under rapporteringsperioden till 23 (40) miljoner euro.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för 941 000 personer inom den privata sektorn. År 2023 uppgick Varmas premieinkomst till 6,5 miljarder euro och pensioner utbetalades för 7,1 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 60,9 miljarder euro i slutet av mars 2024.

Mer information:

Hanna Kaskela, direktör, samhällsansvar och kommunikation, tfn 040 584 5045 eller hanna.kaskela(at)varma.fi

Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120 eller marjut.tervola(at)varma.fi

Bilagor:

Presentation av delårsresultatet

Delårsrapport

Du kunde också vara intresserad av dessa