Tarkista työeläkeotteelta sinulle kertynyt eläke ja arvio tulevasta eläkkeestä

Työeläkeote antaa konkreettisen kuvan siitä, miten maksetut työeläkevakuutusmaksut vaikuttavat kertyneeseen ja tulevaan eläkkeeseesi.

Tarkista oman eläketurvasi kehitys työeläkeotteelta

Kirjaudu Varma Asiointi -palveluumme katsomaan sähköinen työeläkeotteesi, josta näet kootusti sinulle kertyneen eläkkeen määrän ja arvion tulevasta eläkkeestäsi. Työeläkeotteen tiedot perustuvat tulorekisterin ansio- ja etuustietoihin. Ota tavaksi tarkistaa tiedot vuosittain.

Mitä tietoja työeläkeotteella näytetään?

Varman sähköisellä työeläkeotteella on ansio- ja etuustiedot kuluvalta ja kuudelta edelliseltä kalenterivuodelta. Lisäksi otteelta löytyy arviolaskelma, jossa on tiedot koko työuralta.

Sähköinen työeläkeote on reaaliaikainen ansioiden osalta, sillä työnantajan tulorekisteriin ilmoittamat ansiotiedot näkyvät otteella palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 8. päivänä. Yrittäjän työtulotiedot edelliseltä kuukaudelta näkyvät jo kuukauden 1. päivänä. Sosiaalietuuksien eläkekertymät voivat puuttua kertyneen eläkkeen määrästä ja etuustiedoista alkuvuonna. Sosiaalietuuksien maksajat, mm. Kela ja työttömyyskassat, ilmoittavat edellisen vuoden tiedot rekisteriin 31.3. mennessä.

Työeläkettä kertyy työansioista ja tietyistä palkattomien aikojen etuuksista

Eläkettä kertyy työstä saadusta palkasta ja YEL-työtulosta sekä tietyistä palkattomien aikojen etuuksista, esimerkiksi ansiopäivä- ja vanhempainrahasta.

Työnantaja ilmoittaa tiedot maksetuista ansioista tulorekisteriin kaikista 17–67-vuotiaista, joille maksaa palkkaa vähintään 68,57 euroa kuukaudessa (vuonna 2024). 18–67-vuotias yrittäjä vakuuttaa itsensä, kun työtulo eli oman työpanoksen rahallinen arvo, on vähintään 9 010,28 euroa vuodessa (vuonna 2024) ja hän toimii yrittäjänä vähintään 4 kuukautta.

Kuka saa työeläkeotteen?

Työeläkeotteen saavat Suomessa asuvat 17 vuotta täyttäneet työntekijät ja 18 vuotta täyttäneet yrittäjät, joilla on työeläkelakien mukaan vakuutettua työskentelyä, eikä eläkettä ole vielä myönnetty. Osittaisen vanhuuseläkkeen saaja kuitenkin näkee ansiotietonsa eläkkeen alkamisvuodesta eteenpäin.

Varmassa vakuutetut työntekijät ja yrittäjät pääsevät katsomaan reaaliaikaiset tietonsa haluamanaan aikana sähköiseltä otteelta.

Postitse lähetämme työeläkeotteita joka kolmas vuosi niille, jotka eivät ole tarkistaneet tietojaan sähköiseltä otteelta. Postitse lähetettävä työeläkeote on aiempaa suppeampi, koska siinä näytetään ansiotiedot vain kuudelta viimeiseltä vuodelta. Aiemman työhistorian tiedot ovat tallessa ja tarkistettavissa sähköiseltä työeläkeotteelta.

Varmista työeläkeotteesi tiedot ja tee tarvittaessa selvityspyyntö

Kun tarkistamasi tiedot työeläkeotteella ovat kunnossa eikä korjattavaa ole, sinun ei tarvitse tehdä muuta.

Jos tiedoissasi on korjattavaa vuonna 2019 tai sen jälkeen, ilmoita siitä työnantajallesi. Työnantajasi korjaa tiedot tulorekisteriin, ja tätä kautta tiedot päivittyvät työeläkeotteellesi.

Jos huomaat virheitä tai puutteita vuotta 2019 edeltävissä tiedoissa, tee selvityspyyntö Varma Asiointi -palvelussa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä