Yleistiedoksianto

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Keskinäisellä työeläkevakuutusyhtiö Varmalla on seuraavia henkilöitä tai yhteisöjä koskevia päätöksiä tai asiakirjoja, joita ei ole voitu saattaa asianomaisen tietoon muulla tavoin.

Päätökset tai asiakirjat koskevat työeläkevakuutusasiaa ja liittyvät asiaan, jonka tietoon saattaminen on tärkeää asianosaisen oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta.

Yleistiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta (hallintolain 62.3 §). Jos tiedoksianto koskee päätöstä, valitusaika päätöksestä on 30 päivää sen tiedoksisaannista. Tiedoksianto poistetaan Varman verkkosivuilta 30 + 7 päivän jälkeen.

Asiakirjat ovat saatavilla Varmasta (Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki). Asiakirjat ovat asianosaisen saatavilla myös Varman Asiointipalvelussa kirjautumalla palveluun tunnistautuneena. Asiakirjojen nähtävillä pitämisen aikaa ei ole rajoitettu.

Yleistiedoksiannot julkaistu 3.4.2024

Rached, Ouled Ahmed Ben Ali
Päätös tai asiakirja, Yrittäjän eläkelaki (YEL)