Muutoksenhaku

Harkitse muutoksenhakua, jos et ole tyytyväinen päätökseesi. Eläkepäätöksen mukana saat ohjeen (valitusosoitus), miten voit valittaa.

Päätöksestä voit valittaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan

Jos olet tyytymätön lopulliseen eläke- tai kuntoutuspäätökseesi, sinulla on oikeus hakea siihen muutosta 7 + 30 päivän kuluessa päätöksen postittamisesta. Jos olet valinnut sähköisen päätöksen, muutoksenhakuaika (valitusaika) on 3 + 30 päivää. Oikaisemme päätöstäsi, jos katsomme esittämiesi vaatimusten olevan perusteltuja. Jos emme voi oikaista päätöstäsi vaatimallasi tavalla, siirrämme valituksesi Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, johon sinun kannattaa perehtyä huolellisesti ennen valituksen tekemistä.

Tee valitus asiointipalvelussa

Nopeimmin saat valituksesi vireille kirjautumalla asiointipalveluumme ja tekemällä muutoksenhaun sitä kautta. Muutoksenhakulomake löytyy Eläkehakemukset-sivulta. Voit tutustua lomakkeeseen etukäteen, jotta näet, mitä tietoja tarvitset.

Sähköisesti toimitetun valituksen on saavuttava perille viimeistään muutoksenhakuajan viimeisen päivän aikana.

Tee muutoksenhaku Varma Asioinnissa

Jos et voi tehdä sähköistä valitusta

Jos et voi tehdä sähköistä valitusta, toimita valitusasiakirjat osoitteeseen Varma, Muutoksenhaku, PL 3, 00098 VARMA tai suojattuna sähköpostina Varmaan. 

Valituksesi on saavuttava Varmaan viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen asiakaspalvelun sulkeutumista. Jos valitusajan viimeinen päivä ei ole arkipäivä, valituksen voi toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa on ilmoitettava

• että se on tarkoitettu valitukseksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle
• mihin päätökseen haet muutosta
• miltä kohdin haet päätökseen muutosta
• mitä muutoksia vaadit päätökseen tehtäväksi
• millä perusteilla vaadit muutosta.

Merkitse valitukseen nimesi, henkilötunnuksesi ja osoitteesi. Liitä mukaan tieto päätöksen antopäivästä tai liitä jäljennös päätöksestä, jota valituksesi koskee, sekä selvitykset, joihin vetoat. Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin. Jos valitus koskee perhe-eläkettä, ilmoita lisäksi edunjättäjän nimi ja henkilötunnus.

Lähetä suojattu sähköposti Varmaan

Apua asiointiin

Hoida eläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • katsella asiakirjojasi
  • tehdä muutoksenhaun päätökseesi Eläkehakemukset-sivulla
  • lähettää ja vastaanottaa viestejä ja liitteitä.