Muutoksenhaku

Eläkepäätöksen mukana saat ohjeen, miten voit valittaa, jos et ole tyytyväinen päätökseesi.

Päätöksestä voit valittaa Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan

Jos olet tyytymätön lopulliseen eläke- tai kuntoutuspäätökseesi, sinulla on oikeus hakea siihen muutosta 7 + 30 päivän kuluessa päätöksen postittamisesta. Jos olet valinnut sähköisen päätöksen, muutoksenhakuaika (valitusaika) on 3 + 30 päivää. Oikaisemme päätöstäsi, jos katsomme esittämiesi vaatimusten olevan perusteltuja. Jos emme voi oikaista päätöstäsi vaatimallasi tavalla, siirrämme valituksesi Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, johon sinun kannattaa perehtyä huolellisesti ennen valituksen tekemistä.

Tee valitus asiointipalvelussa

Nopeimmin saat valituksesi vireille kirjautumalla asiointipalveluumme ja tekemällä muutoksenhaun sitä kautta. Muutoksenhaku löytyy Hakemukset ja ilmoitukset -sivulta.

Sähköisesti toimitetun valituksen on saavuttava perille viimeistään muutoksenhakuajan viimeisen päivän aikana.

Jos et voi tehdä sähköistä valitusta, toimita valitusasiakirjat osoitteeseen Varma, Muutoksenhaku, PL 3, 00098 VARMA tai suojattuna sähköpostina osoitteeseen https://turvaposti.varma.fi (viestin vastaanottajaksi sähköpostiosoite tyokyvyttomyyselake(at)varma.fi).

Valituksesi on saavuttava Varmaan viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä kello 16:een mennessä. Jos valitusajan viimeinen päivä ei ole arkipäivä, valituksen voi toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tee muutoksenhaku Varma Asioinnissa

Lähetä suojattu sähköposti Varmaan

Apua asiointiin

Hoida eläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • katsella asiakirjojasi
  • tehdä muutoksenhaun päätökseesi Hakemukset ja ilmoitukset -sivulla
  • lähettää ja vastaanottaa viestejä ja liitteitä.
Hoida asiasi verkossa