Kuntoutusraha ja kulukorvaukset

Toimeentulosi ammatillisen kuntoutuksen aikana on kuntoutusraha. Kuntoutusrahan määrä on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen + 33 %. Jos saat kuntoutustukea (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja olet samaan aikaan ammatillisessa kuntoutuksessa, saat kuntoutustukeesi lisäksi 33 prosentin suuruisen kuntoutuskorotuksen. Kuntoutusajalta karttuu myös vanhuuseläkettä.

Saat kuntoutusetuutta, kun kuntoutusohjelmasi on alkanut

Kuntoutusohjelman alkaminen on edellytys kuntoutusrahan maksamiselle. Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelun ajalla toimeentulosi on tilanteestasi riippuen esimerkiksi palkka, sairauspäiväraha, työttömyysetuus tai kuntoutustuki. Muistathan ilmoittaa Kelaan tai työttömyyskassaan kuntoutusetuuden alkamisesta, jotta vältyt mahdolliselta etuuden takaisinperinnältä

Kuntoutusetuuden maksaminen

Maksamme kuntoutusrahan tai kuntoutusetuuden tilillesi, kun

 • olemme hyväksyneet esittämäsi kuntoutussuunnitelman
 • hyväksytty kuntoutussuunnitelma, esimerkiksi työkokeilu tai koulutus, on alkanut
 • olet saanut meiltä erillisen päätöksen kuntoutusrahan tai kuntoutuskorotuksen maksamisesta

Kuntoutusrahan ensimmäinen maksu voidaan maksaa myös muulloin, kun kuukauden ensimmäinen päivä, jos kuntoutusohjelma alkaa keskellä kuukautta.

Jatkossa saat kuntoutusetuuden tilillesi kuukauden ensimmäinen pankkipäivä.

Voit tarkistaa kuntoutusetuuden maksupäivät täältä

Joskus työnantaja, jolla olet työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa, maksaa sinulle palkkaa kuntoutusohjelman ajalta. Tällöin kuntoutusetuus maksetaan työnantajalle. Palkka maksetaan kokoaikatyön mukaisesti, vaikka teet osittaista työaikaa. Myös oppisopimuksen ajan toimeentulonasi on palkka ja työnantaja hakee myös tällöin kuntoutusrahan Varmasta.

Voit työskennellä kuntoutuksen rinnalla huomioiden ansiorajasi. Sivutoimisilla työntekijöillä tulona otetaan huomioon palkkatulot ja sivutoimisilla yrittäjillä vahvistettu YEL- tai MYEL-työtulo. Huolehdithan, että työnteko ei häiritse kuntoutusohjelmaasi. Pidä huolta, että ansiosi pysyvät sallituissa rajoissa. Tarkista ansiorajasi kirjautumalla asiointipalveluun.

Kuntoutusetuuden verotus

Pyydä verokortti verottajalta heti, kun olet saanut päätöksen kuntoutusetuudesta:

 • sosiaalietuutta varten, jos saat kuntoutusrahaa tai kuntoutusavustusta. Ilman verokorttia pidätetään veroa etuuden suuruudesta riippuen 20-50 prosenttia.
 • eläkettä varten, jos saat kuntoutustukea ja kuntoutuskorotusta. Pyydä tällöin verottajaa merkitsemään verokorttiin, että se koskee myös kuntoutuskorotusta välttyäksesi siltä, että kuntoutuskorotuksesta peritään 40 prosenttia veroa Verohallinnon ohjeen mukaan.

Pyydä etuusverokortti verottajan verkkopalvelun kautta vero.fi/omavero, puhelimitse numerosta 029 497 000 tai verotoimistosta. Verottaja toimittaa verokortin suoraan meille.

Verokortti lähetetään ensisijaisesti sähköisenä. Verokortti voidaan toimittaa Varmaan myös turvapostilla tai kirjeellä. Verokorttia ei voi palauttaa asiointipalvelun kautta.

Jos kuntoutusrahasi jatkuu vuodenvaihteen yli tammikuun jälkeen, pyydä verottajaa toimittamaan meille uusi verokortti tammikuun alussa. 

Kirjaudu OmaVeroon

Kuntoutuskulujen korvaaminen

Sinulla saattaa olla oikeus matka- ja opiskelukulujen korvauksiin, kun saat meiltä kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta. Voit hakea korvausta työkokeiluun, työhönvalmennukseen tai opiskeluun liittyvistä matka- ja asumiskuluistasi tai kuntoutuskumppanilla käynneistä asiointipalvelussamme. Tee matkalasku kalenterikuukausittain jälkikäteen. Saat korvaukset tilillesi noin kahden viikon kuluttua hakemisesta. Huomaathan, että korvausta kuntoutuskuluista pitää hakea 6 kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. Emme maksa matkakorvausta, jos työkokeilusi, työhönvalmennuksesi tai työharjoittelusi on palkallinen. Korvaukset perustuvat Työeläkevakuuttajat TELA:n suosituksiin, jotka päivittyvät vuosittain.

Tee matkalasku aina matkakuluja seuraavan kuukauden aikana, esimerkiksi tammikuun matkoista helmikuussa. Voit hakea korvausta matkakuluista, kun matka asuinpaikastasi työkokeilu- tai opiskelupaikkaan on vähintään 10 kilometriä. Emme maksa matkakorvausta, jos työkokeilusi, työhönvalmennuksesi tai työharjoittelusi on palkallinen. Oppisopimuksessa asunnon ja oppilaitoksen välisistä matkoista vastaa aina oppisopimustoimisto. 1.1.2024 jälkeen alkaneissa oppisopimuskoulutuksissa emme korvaa mitään matkakuluja. 31.12.2023 tai tätä ennen alkaneissa oppisopimuksissa korvaamme matkakulut kodin ja työpaikan välillä. Matkakorvaus on 0,14 euroa kilometriltä, ja sitä maksetaan enintään 720 euroa kuukaudessa. 

Opiskelevalle kuntoutujalle maksamme 300 euroa lukukautta kohti, kun olemme saaneet opiskeluilmoituksesi heti opiskelun alettua ja jatkossa elo-syyskuussa ja tammikuussa. Tätä summaa voit käyttää erilaisiin opiskelusta aiheutuviin kustannuksiin esimerkiksi tietokoneen hankintaan. Korvauksen maksaminen edellyttää, että opiskelusi jatkuu vähintään kaksi kuukautta lukukaudessa. Alle vuoden kestävissä osatutkinnoissa opiskelukorvausta maksetaan 300 euroa.

Voimme korvata ylimääräisiä asumiskulujasi, jos joudut pitkän välimatkan takia (matka yhteen suuntaan vähintään 70 kilometriä) hankkimaan kuntoutuksen ajaksi kakkosasunnon ja sinulle tulee asumiskustannuksia sekä koti- että kuntoutuspaikkakunnalta. Korvaus aktiivisen kuntoutuksen ajalta on 24 euroa vuorokaudelta. Vähäiset kustannukset korvaamme todellisten kulujen mukaan.

Näistä poikkeuksellisista asumiskuluista tai monimuoto-opiskeluun liittyvistä yöpymiskuluista sinun pitää aina sopia etukäteen Varman kuntoutusasiantuntijan kanssa. Tee selvitys asumiskuluistasi asiointipalvelussamme: Ammatillinen kuntoutus > Hae korvausta kuntoutuskuluista > Siirry matkalaskuun. Toimita laskun liitteenä lisäksi jäljennös vuokrasopimuksesta ja vuokrakuiteista tai muista majoituskuluista.

Vuokralla kakkosasunnossa asuvalle korvaamme lisäksi matkoja kotipaikkakunnalle enintään neljä kertaa kalenterikuukaudessa. Korvaus on 0,14 euroa kilometriltä, ja sitä maksetaan enintään 360 euroa kuukaudessa.

Opiskelevan kuntoutujan kesäajan toimeentulo

 • Kuntoutusraha maksetaan katkotta koko kesän ajalta, mikäli opinnot jatkuvat vielä seuraavana lukukautena.
 • Lomaa voi pitää neljä viikkoa. Muu aika tulisi käyttää opintojen eteenpäin viemiseksi tai opiskeluun liittyvään työharjoitteluun.
 • Mikäli kesäajan harjoittelu ei ole oppilaitoksen pakollista harjoittelua, tulee Varmaan ilmoittaa työpaikan yhteystiedot ja harjoitteluaika. Varma tekee silloin työhönvalmennussopimuksen kesäajan palkattomasta harjoittelusta ja ottaa sille ajalle tapaturmavakuutuksen.
 • Opiskelevan kuntoutujan ei tarvitse ilmoittaa Varmaan kesäajan suunnitelmistaan. Poikkeuksena kesäajan palkaton harjoittelu.
 • Huolehdithan, ettei ansiorajasi ylity myöskään kesällä.

Kuntoutusavustus

Kuntoutusavustusta voidaan myöntää enintään 3 kuukaudeksi, jos olet saanut meiltä ennakkopäätöksen kuntoutuksesta eikä sinulla ole oikeutta mihinkään muuhun toimeentuloon. Kuntoutusavustusta voidaan myöntää kuntoutusohjelman odotus- ja väliajaksi.

Voit hakea työkyvyttömyyseläkkeen suuruista avustusta vapaamuotoisella hakemuksella.

Ansiotyössä kuntoutuksen ohella muualla?

Voit työskennellä kuntoutuksen rinnalla, kunhan työ ei häiritse kuntoutumistasi. Pidä huolta, että työansiosi tai YEL-tai MYEL-työtulosi pysyvät sallituissa rajoissa.

Ansiorajaa seurataan kuntoutusohjelman aikana

 • Kuntoutusohjelman rinnalla hankittuja työansioita seurataan kuntoutujan yksilöllisen ansiorajan mukaisesti
 • Voit tarkistaa oman ansiorajasi asiointipalvelusta.
 • Jos ansiosi pysyvät alle ansiorajan, kuntoutusrahan määrä on täyden kuntoutusrahan suuruinen
 • Jos työansiot ylittävät säännöllisesti ansiorajan, tulee kuntoutusraha muuttaa osakuntoutusrahaksi. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta.
 • Ansiotason noustessa erityisen korkeaksi, kannattaa olla yhteydessä Varmaan ansiorajan tarkastamiseksi.
 • Kuntoutusrahan aikana työansioita voi kuitenkin aina olla 976,59 euroa kuukaudessa (vuoden 2024 tasossa) ilman, että sillä on vaikutusta kuntoutusrahan määrään.
 • Varma näkee ansioiden määrän kuukausitasolla tulorekisteristä, jonne työnantaja vie tiedot joka kuukausi.

Tarkista ansiorajasi Varman asiointipalvelusta.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Apua asiointiin

Hoida kuntoutusasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm. 

 • hakea ammatillista kuntoutusta ja lähettää liitteitä
 • laatia ja lähettää kuntoutussuunnitelman
 • hakea matkakorvauksia työkokeilun ja koulutuksen ajalta
 • täyttää opiskeluilmoituksen opiskelun alettua ja lukukausien alussa elo-syyskuussa ja tammikuussa
 • tarkistaa ansiorajasi
 • lähettää viestin kuntoutusasiantuntijallesi.