Miten toimin, kun työkykyni on heikentynyt?

Mietitkö mahdollisuuttasi esimerkiksi ammatilliseen kuntoutukseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen ja haluat keskustella tilanteestasi asiantuntijan kanssa? Oletko jo saanut päätöksen?

Autamme mielellämme

Onko sinulla kysyttävää ammatilliseen kuntoutukseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyen?

Tavoitat asiantuntijamme puhelinnumerosta 010 192 100 (ma-pe klo 9-15).

Voit myös lähettää viestin asiantuntijalle asiointipalvelussamme.

Jos olet saanut kuntoutuspäätöksen, löydät kuntoutusasiantuntijasi yhteystiedot päätöksestä. 

Eläke- tai kuntoutushakemuksesi käsittelyvaiheen voit tarkistaa kirjautumalla asiointipalveluumme.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Yleiset kysymykset

Sairausajan palkan jälkeen voit hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Keskustele työterveyshuollon ja työnantajasi kanssa, mikä on tilanteesi ja millaiset ovat työhön paluusi mahdollisuudet. Jos et ole työelämässä, keskustele asiasta hoitavan lääkärisi kanssa. Jos olet palaamassa työhön, voi Kelasta haettava osasairauspäiväraha olla sopiva tukimuoto. Vaihtoehtoisesti voit hakea Varmasta ammatillista kuntoutusta.

Jos sairautesi jatkuu pitkään ja sairauslomasi on ylittämässä vuoden yhtäjaksoisen ajan, voit hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä.

Täyttäessäsi hakemusta asiointipalvelussamme voit toimittaa sen liitteeksi lääkärisi kirjoittaman lääkärinlausunto B:n ja muita asiakirjoja. Voit toimittaa liitteitä myös myöhemmin asiointipalvelumme Viestit ja asiakirjat –osiossa. Voit toimittaa liitteitä myös suojatulla sähköpostilla tai postitse.

Voit seurata hakemuksesi käsittelyn etenemistä asiointipalvelussamme kohdassa Eläkehakemukset - Seuraa käsittelyn edistymistä tai Kuntoutus - Seuraa käsittelyn edistymistä. Näet täyttämäsi hakemuksen asiointipalvelussamme kohdassa Viestit ja asiakirjat. 

Ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin kolme viikkoa. Työkyvyttömyyseläkkeen keskimääräinen käsittelyaika on noin neljä viikkoa. Huomaathan, että hakemuksesi käsittely voi kestää keskimääräistä kauemmin, jos joudumme odottamaan lisätietoja päätöksen antamista varten.

Jos saat ammatillista kuntoutusta, pyydä verokortti sosiaalietuutta varten, jos saat kuntoutusrahaa tai kuntoutusavustusta. Ilman verokorttia pidätetään kuntoutusrahasta ja kuntoutusavustuksesta veroa etuuden suuruudesta riippuen 20-50 prosenttia.

Pyydä verohallinnosta verokortti eläkettä varten, jos saat työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea tai sen rinnalla kuntoutuskorotusta. Jos saat kuntoutuskorotusta pyydä verottajaa merkitsemään verokorttiin, että se koskee myös kuntoutuskorotusta.

Ilman verokorttia pidätämme eläkkeestäsi, kuntoutustuestasi tai kuntoutuskorotuksestasi 40 prosenttia. Palautamme sinulle liikaa pidätetyn veron, kun olemme saaneet verokortin.

Lue lisää verotuksesta koskien ammatillista kuntoutusta. 

Lue lisää verotuksesta koskien työkyvyttömyyseläkettä. 

Kyllä, voit työskennellä ja ansaita tuloja täyden tai osatyökyvyttömyyseläkkeen ja täyden tai osakuntoutustuen rinnalla, kunhan ansiosi eivät ylitä päätökselläsi ilmoitettua ansiorajaa.

Lue lisää työskentelystä työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla. 

Voit myös työskennellä ammatillisen kuntoutuksen aikana ansiorajan mukaisesti.

Lue lisää työskentelystä ammatillisen kuntoutuksen aikana.

Toimi päätöksen liitteenä saamasi valitusohjeen mukaisesti. Voit tehdä valituksen asiointipalvelussamme kohdassa Eläkehakemukset- Ilmoitukset - Muutoksenhaku (valitus päätöksestä) tai Kuntoutus - Muutoksenhaku (valitus päätöksestä). Vaihtoehtoisesti voit tehdä valituksen vapaamuotoisella kirjeellä.

Kysymyksiä työkyvyttömyyseläkkeestä

Voit aloittaa työkokeilun tai kuntoutusohjelman, vaikka olisit kuntoutustuella. Maksamme tällöin kuntoutustuen lisäksi 33 prosentin suuruista kuntoutuskorotusta. Ole yhteydessä Varmaan, kun suunnittelet työhön paluuta ammatillisen kuntoutuksella avulla.

Kun arvioidaan oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kysymys on lain soveltamisesta, eikä pelkästään lääketieteestä. Kysymys on siitä, missä tilanteissa Suomen lainsäädännön mukaan tulee myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke.

Sekä hoitava lääkäri että vakuutuslääkäri ovat asiantuntijoita, mutta eri asioissa. Hoitava lääkäri tuntee potilaansa terveydentilan ja vakuutuslääkäri taas sovellettavan lainsäädännön. Hoitavan lääkärin tehtävä on kuvata potilaansa terveydentilaa ja arvioida jäljellä olevaa työkykyä. Vakuutuslääkärin tehtävä on nimenomaan noudattaa vakiintunutta ratkaisu- ja oikeuskäytäntöä työkyvyttömyyseläkeoikeuden harkinnassa.

Jos kertyneen työeläkkeesi määrä on alle 1300 euroa kuukaudessa, sinun kannattaa hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea myös Kelasta. Kelan työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan kansaneläkkeeksi. Asiointipalvelustamme löytyvällä työkyvyttömyyseläkehakemuksella voit hakea sekä työeläkettä että kansaneläkettä. Jos haet kansaneläkettä, välitämme hakemuksesi puolestasi Kelaan. Huomaathan, ettei osatyökyvyttömyyseläkettä voi hakea Kelasta.

Kysymyksiä ammatillisesta kuntoutuksesta

Jos et vielä kuntoutushakemuksessasi esittänyt suunnitelmaa työhön paluusta, tee se saamasi ennakkopäätöksen voimassa ollessa eli noin 10 kuukauden aikana.

Kuntoutussuunnitelmassa kuvailet, millaisin toimenpitein löytäisit työn, joka sopii nykyistä paremmin työkyvyllesi, joko omalla työpaikallasi tai uudessa ammatissa.

Lue lisää kuntoutussuunnitelman laatimisesta. 

Kuntoutusetuutta voidaan maksaa, kun kuntoutusohjelmasi on alkanut.

Kun suunniteltu työkokeilu tai työhönvalmennus on hyväksytty Varmassa, lähetämme työnantajasi yhteyshenkilölle sähköpostitse ohjeet työkokeiluun ja työhönvalmennukseen liittyen. Viestissä on linkki sopimukseen, joka teidän on syytä yhdessä täyttää ja allekirjoittaa. Sopimusta ei tarvitse palauttaa Varmaan. 

  • Lyhyistä muutaman päivän sairauspoissaoloista sinun ei tarvitse ilmoittaa Varmaan. Jos sairausloma jatkuu yli viikon tai työkokeilusi tai työhönvalmennuksesi keskeytyy muusta syystä, ota yhteyttä Varman kuntoutusasiantuntijaan. Toimita todistus sairauslomasta tai lääkärinlausunto Varmaan.
  • Jos sinulla on Kelan kuntoutuskurssi samanaikaisesti työkokeilun tai työhönvalmennuksen aikana, keskustele asiasta Varman kuntoutusasiantuntijan kanssa ennen työkokeilun tai työhönvalmennuksen alkamista.
  • Emme suosittele loman pitämistä työkokeilun tai työhönvalmennuksen aikana, koska on tarkoitus selvittää, miten selviydyt töissä. Mahdolliset lomat on syytä siirtää pidettäväksi työkokeilun jälkeen. Jos lomapäiviä on välttämätöntä pitää työkokeilun aikana, loman ajankohta pitää ilmoittaa Varmaan jo ennen työkokeilun aloittamista. Kuntoutusetuutta ei makseta loman ajalta.

Työkokeilua voidaan jatkaa perustellusta syystä 1 - 3 kuukautta. Toimita Varmaan muistio työterveysneuvottelusta tai lääkärinlausunto, josta ilmenee, miten työkokeilu on sujunut ja millainen on jatkosuunnitelma.

  • Kun olet saanut hyväksymisilmoituksen oppilaitoksesta, lähetä ilmoitus asiointipalvelussa Viestit ja asiakirjat-osiossa.
  • Kun olet aloittanut opiskelun: Tee aloitusilmoitus heti opiskelun alettua asiointipalvelussa: Ammatillinen kuntoutus - Hae korvausta kuntoutuskuluista - Siirry opiskeluilmoitukselle.

Jos päivittäinen koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan, tee matkalasku asiointipalvelussa kuukausittain jälkikäteen: Ammatillinen kuntoutus - Hae korvasta kuntoutuskuluista - Siirry matkalaskuun.

Tee ilmoitus opiskelun jatkumisesta asiointipalvelussa: Ammatillinen kuntoutus - Hae korvausta kuntoutuskuluista - Siirry opiskeluilmoitukselle. Maksamme sinulle opiskeluun liittyvän korvauksen opiskeluilmoituksesi perusteella. Jos matka asunnostasi oppilaitokseen on yli 10 kilometriä, tee matkalasku kuukausittain jälkikäteen: Ammatillinen kuntoutus - Hae korvausta kuntoutuskuluista - Siirry matkalaskuun.

Jos sinun alkuperäisen kuntoutussuunnitelmasi mukaan piti valmistua keväällä, mutta joutuisitkin jatkamaan opintoja vielä kesällä, sinun pitää esittää meille oppilaitoksen kirjallinen opintosuunnitelma (suoritettavat kurssit, aikataulutus, suoritettava opintopistemäärä, arvioitu valmistumisaika) sekä todistus jo suoritetuista opinnoista. Harkitsemme erikseen, voimmeko tukea jatkosuunnitelmaasi.

Kun valmistut ja lopetat opiskelun, Varman kuntoutus päättyy ja sinun on aika hakea töitä. Jos valmistut etuajassa tai opiskelusi keskeytyy, ilmoita siitä aina Varmaan, jotta voimme tarkistaa oikeutesi kuntoutusrahan maksuun ja vältät takaisinperinnän.