Kuntoutussuunnitelma

Tee kuntoutussuunnitelma, kun olet saanut päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta. Suunnitelman lähtökohtana on olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen ja mahdollisuudet työllistymiseen terveydelle soveltuvaan työtehtävään.

Mitä kuntoutussuunnitelma sisältää?

 • Kuntoutusvaihtoehdon (työkokeilu, työhövalmennus, koulutus tai tuki yrittäjälle)
 • Kuntoutuksen järjestäjän (työnantaja tai oppilaitos)
 • Ammatillisen kuntoutuksen keston (aloitus- ja lopetuspäivämäärän)
 • Yhteyshenkilön tiedot (esimerkiksi esihenkilö työkokeilun aikana)
 • Perustelut sille, miten suunnitelma tukee työelämässä pysymistä tai sinne palaamista

Huolellisesti laadittu kuntoutussuunnitelma on edellytys sille, että Varmassa voidaan arvioida, onko suunniteltuja toimenpiteitä mahdollista tukea. Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla valmista kuntoutussuunnitelmaa vielä silloin, kun haet oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen. Suunnitelman tekemiseen on mahdollista saada tukea Varman kuntoutusasiantuntijalta ja Varman kuntoutuskumppaneilta.

Miten kuntoutussuunnitelma laaditaan?

Omien vaihtoehtojen pohdintaan kannattaa hyödyntää muita ihmisiä. Keskusteleminen ystävien, tuttujen, esimiehen, työterveyshuollon kanssa laajentaa näkemystä omista vahvuuksista ja mahdollisuuksista ja voi tuoda mukanaan yllättäviäkin ideoita. Apuna ideointiin voi toimia esimerkiksi työpaikkailmoituksien työtehtäväkuvauksien tai oppilaitosten koulutuskuvauksien lukeminen. Työnantajiin ja oppilaitoksiin voi olla suoraan yhteyksissä. Netistä löytyy itsenäisesti tehtäviä ammatinvalinnan testejä, jotka voivat toimia ajatuksen herättäjinä. Osa työnantajista tarjoaa myös työterveyshuollon työkykyvalmentajan palveluita pohdinnan tueksi.

Varman kuntoutuskumppanin tuki on yksilöllistä ohjausta ja käynnistyy Varman toimeksiannolla. Toimeksianto edellyttää, että sinulla on arvioitu olevan oikeus ammatilliseen kuntoutukseen.

Jos tarvitset apua suunnitelman tekemiseen, ole yhteydessä omaan kuntoutusasiantuntijaasi. Kuntoutusasiantuntijasi yhteystiedot löydät ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätökseltä. Tarjoamme kumppaneidemme tukea mielellämme myös silloin kun sinulla jo on ajatus suunnitelmasta.

Tee kuntoutussuunnnitelma ennakkopäätöksen voimassa ollessa eli noin 10 kuukauden aikana.

Kuntoutussuunnitelman voit laatia asiointipalvelussamme. 

Kirjaudu Varma Asiointiin

Varman kuntoutus avaa uusia polkuja

Apua asiointiin

Hoida kuntoutusasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm. 

 • hakea ammatillista kuntoutusta
 • laatia ja lähettää kuntoutussuunnitelman
 • lähettää liitteitä
 • täyttää opiskeluilmoituksen opiskelun alettua ja lukukausien alussa elo-syyskuussa ja tammikuussa
 • tarkistaa ansiorajasi
 • lähettää viestin kuntoutusasiantuntijallesi.