Siirry sisältöön

Käyttöehdot ja tietosuoja

Käyttöehdot

Varman www-sivujen yleiset käyttöehdot

Varman www-sivujen ja verkko- ja mobiilipalveluiden (sivut) käyttö edellyttää, että sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Tutustu näihin ehtoihin ennen kuin käytät sivuja. Varman eri palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös näiden käyttöä koskevia yleisiä ehtoja.

Sivut ja niillä oleva informaatio ja materiaali on suunnattu käytettäväksi Suomessa.

Palveluntuottaja

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Käyntiosoite: Salmisaarenranta 11, Helsinki. Postiosoite: PL 1, 00098 VARMA, Y-tunnus: 0533297-9. Puhelin 010 2440.

Muutokset

Varma varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Varmalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palveluntuottajan vastuu

Sivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida pitää Varman sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena. Tarkempia tietoja tarjottavista tuotteista ja palveluista saa Varmasta.

Sivujen sisältämien tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Varma ei vastaa sivujen sisällön oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä Varma voi taata tietojen soveltuvuutta yksittäistapaukseen.

Varma ei vastaa vahingoista tai kuluista tai menetyksestä, jotka aiheutuvat sivujen tai digitaalisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Varma ei myöskään vastaa mahdollisten tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista vahingoista. Varma ei takaa, että sivut toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Varma ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta materiaalista, johon sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta tehdyistä toimista, antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa.

Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet

Sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Varmalle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Oikeudet käyttäjän sivuille tuottamaan ja julkaistavaksi tarkoitettavaan blogiaineistoon jäävät käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Varmalle peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa aineisto yleisön saataville. Varma voi tehdä aineistoon muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. Varma voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin. Käyttäjä vastaa siitä, että tätä aineistoa voidaan käyttää ja tarvittaessa julkaista, eikä se loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia.

Henkilötiedot

Varma käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja työntekijän eläkelain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot tallennetaan Varman henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Palvelutapahtuman niin edellyttäessä Varma tallentaa viestejä varmentaakseen viestin sisällön. Varma luovuttaa hallussaan olevia tietoja sivullisille vain henkilön suostumuksella tai lain nojalla. Tietosuojalainsäädännön mukaiset rekisteriselosteet ja tarkempaa informaatiota henkilötietojen suojasta on alempana tällä sivulla Tietosuoja-osassa.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä Varmalle tavallisessa sähköpostissa. Varmalle voi lähettää suojattua sähköpostia Yhteystiedot-osiosta löytyvän suojatun sähköpostipalvelun kautta.

Varma ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista.

Varman ylläpitämän digitaalisen asiointipalvelun kautta lähetetyt viestit välitetään käyttäen turvallista ja asianmukaista salaustekniikkaa.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta valvoo Varman vakuutustoimintaa. Yhteystiedot: 
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki. Puhelin 010 831 51.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Asiointia koskevien tietojen kerääminen evästeiden avulla (cookies)

Nykyinen valinta: Kaikki evästeet hyväksytty Analytiikkaevästeet on estetty Valintaa ei ole tehty. Käyttääksesi sivustoa, ole hyvä ja valitse vaihtoehto

Sivuilla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi sivuilla. Evästeiden avulla Varma parantaa sivujen käytettävyyttä, kerää käyttöä koskevaa tilastotietoa sekä kohdentaa tietoa sinulle. Evästeeseen tallentuu myös ns. personoitua tietoa siitä, millä sivuilla olet käynyt.

Evästeeseen tallentuu tietoina käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut Varman sivuille ja palvelin, jolta käyttäjä on tullut Varman sivuille.

Evästeiden hyväksyminen

Käyttämällä sivuja hyväksyt, että Varma voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Varma voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Evästeiden käytön estäminen

Voit estää analytiikkaevästeiden tallentamisen En hyväksy analytiikkaevästeitä -painikkeesta. Käytännössä seuranta päättyy vasta kun siirryt seuraavalle sivulle ja sivu päivittyy. Tämän jälkeen sivun latauksen yhteydessä selaimeen ei enää ladata analytiikkaevästeitä.

Voit estää kaikkien evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle ja suunnitellulle toimimiselle. Evästeiden tulee olla päällä, kun kirjaudut Varman kirjautumista edellyttäviin palveluihin.

Selaimen asetuksista voit myös asettaa tilan, joka ilmoittaa tallennettavasta evästeestä ja tämän jälkeen voit joko hyväksyä tai hylätä evästeen.

Lisätietoja evästeistä ja verkkopalveluiden turvallisesta käytöstä voit lukea Viestintäviraston sivuilta.

Tietoyhteiskuntakaaren 205 § mukaan evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa ja palvelun tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta.

Evästeitä käyttävät ulkoiset palvelut sivuilla

Nämä palvelut keräävät tietoja anonyymisti eivätkä tallenna mitään henkilötietoja. 

Sivuille on liitetty seuraavat ulkoiset palvelut, jotka hyödyntävät evästeitä:

Adform kerää tietoa mainonnan vaikutuksesta ja mainontaan liittyvästä käyttäjien toiminnasta. Sitä käytetään myös käyttäjän kiinnostusten kohteiden perusteella tehtävään kohdennetumpaan mainontaan.

Google Analyticsin, Hotjarin, HubSpotin ja Matomon avulla seuraamme verkkosivuston käyttöä ja käyttötapoja. Palvelut tallentavat mm. kävijöiden lukumäärän ja vierailun keston eri sivuilla.

Google Tag Managerin avulla hallinnoimme sivuilla evästeiden asettamista.

Sivustolla käytetään myös Facebook Pixel ja LinkedIn Insight Tag -evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa mainontaa sivustolla vieraileville käyttäjille sekä seurata mainonnan tuloksia. Varma ei kuitenkaan itse pysty yksilöimään sivustolla vierailleita käyttäjiä.

Lue lisää:
Facebook Pixel 
LinkedIn Insight Tag

Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuojan ja tietoturvan huomioiminen on osa Varman vastuullista toimintaa.

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan avulla varmistamme tietojen luottamuksellisuuden, suojaamme henkilötietoja niitä vahingoittavalta käytöltä ja estämme henkilötietojen oikeudettoman saamisen.

Tietoturva sisältää kaikki hallinnolliset toimenpiteet ja tekniset ratkaisut, joilla suojaamme henkilöitä koskevia ja muita luottamuksellisia tietoja. Tietoturvallisuuden avulla varmistamme, että tiedot ovat vain niiden käytössä, joilla on niihin oikeus, silloin kun he niitä tarvitsevat, ja että tieto on oikeassa muodossa eikä se ole matkan varrella muuttunut.

Varman toimintaa säätelee EU-tietosuoja-asetus (GDPR), jota täydentää kansallinen tietosuojalaki. Tietosuojasäännöksiä on lisäksi esimerkiksi julkisuuslaissa ja työeläkelaeissa.

Varmassa tiedot ovat turvassa

Jokainen Varman työtekijä tai Varman toimeksiannosta työskentelevä on velvollinen noudattamaan tietoturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja lainsäädäntöä. Varmistamme tämän huolehtimalla riittävästä osaamisesta esimerkiksi säännöllisillä koulutuksilla.

Henkilöstöämme koskee vaitiolovelvollisuus lain nojalla. Lisäksi Varman henkilöstö antaa osana työsopimustaan vaitiolositoumuksen.

Varma ylläpitää sisäisessä tietoverkossaan korkeatasoista tietoturvaa. Henkilötietojen siirtämiseen avoimessa tietoverkossa käytetään turvallista ja asianmukaista salaustekniikkaa.

Varman verkkopalvelusivuilla voi olla linkkejä muiden ylläpitämille sivuille. Varma ei vastaa näiden sivujen ylläpitäjien toiminnasta.

Tietosuoja

Henkilötietojen suoja

Varma hoitaa työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaista eläketurvaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi Varma ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja vakuutetuista ja eläkkeensaajista. Työeläkejärjestelmän henkilötietojen käsittelyä koskevia määräyksiä on työntekijän eläkelaissa (TyEL) ja muussa vakuutus- ja vakuutusyhtiölainsäädännössä.

Mitä tietoja Varma kerää?

Keräämme henkilötietoja vakuutuksenottajilta eli työnantajilta ja yrittäjiltä, vakuutetuilta sekä eläkkeenhakijoilta ja -saajilta sekä sellaisista viranomaisrekistereistä, joihin Varmalla on laillinen käyttöoikeus. Saatamme kerätä henkilötietojasi myös suostumuksesi perusteella eri tarkoituksiin. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Varma rakennuttaa osana sijoitustoimintaansa vuokra-asuntoja ja myöntää asiakasluottoja. Vuokraustoiminnassa kerätään henkilötietoja asunnon hakijoista ja vuokralaisista. Vuokra-asunnon sekä luotonhakijoiden itse ilmoittamien tietojen lisäksi Varma tarkistaa heidän luottotietonsa. Lainarekisteriin kerätään henkilötietoja henkilöasiakkaista sekä takaajista.

Keräämme henkilötietoja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen. Pyrimme varmistamaan, että tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajantasaisia.

Varman eläkevakuutustoiminnassa, huoneistojen vuokrauksessa ja luotonannossa käytetään tunnisteena henkilötunnusta. Eläkeratkaisutoiminnassa sekä sosiaalisin perustein vuokralaisia valittaessa voidaan käsitellä myös arkaluonteisia kuten esimerkiksi terveydentilaa koskevia tietoja.

Asiakaspuheluiden ja Chat-palvelua koskevien tietojen tallentaminen laadun kehittämiseksi

Asiakaspalvelunumeroihimme tulevia asiakaspuheluita tallennetaan asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi. Koulutuskäyttöön tarkoitetuista puheluista poistetaan henkilön tunnistetiedot. Chat-palveluumme tulevia keskusteluja tallennetaan laadun kehittämiseksi tilastointitarkoituksiin.

Puhelu- ja Chat-palvelutietojen tallentaminen tapahtuu tietoturvallisesti ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja käsitellään Varmaa sitovien säännösten mukaisesti eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Varmassa.

Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa

Rekisteriselosteet Varman omistamista henkilörekistereistä ovat nähtävissä paitsi näillä sivuilla myös yhtiön neuvontapisteessä osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki. Kaikilla, joiden henkilötietoja on yhtiön ylläpitämissä rekistereissä, on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti tarkistaa itseään koskevat tiedot ja pyytää mahdolliset virheelliset tiedot korjattaviksi.

Voit tehdä tarkistuspyynnön Varmaan henkilötietojen pyyntölomakkeella.

Tietojen luovuttaminen muille

Rekistereissämme olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Eläketurvakeskukselle ja muille lakisääteisen eläke- ja muun sosiaaliturvan toteuttajille. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain nojalla. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan käyttää kulloinkin voimassa olevien tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole sitä erikseen kieltänyt. Varma voi käyttää tietojen käsittelyssä alihankkijoita.  Alihankkijoilta edellytetään vaitiolositoumuksen antamista ja henkilötietojen suoja turvataan sopimusjärjestelyin. Varma voi luovuttaa henkilötietoja sosiaaliturvasopimusmaiden viranomaisille myös Euroopan Unionin ulkopuolelle silloin kun on kyseessä työeläketurvan toteuttaminen.

Rekisteriselosteet

Tietosuoja-asetuksen edellyttämät selosteet käsittelytoimista sekä rekisteröidyn informoinnista

Kerromme tietosuoja-asetuksen mukaisilla selosteilla siitä, miten Varma käsittelee toiminnassaan asiakkaidensa henkilötietoja, minkä perusteen nojalla käsittelemme tietoja, mitä tietoja käsittelemme, kauanko tietoja säilytetään ja kenelle tietoja luovutetaan ja miten käsittelyn turvallisuudesta on huolehdittu.

Tutustu tietosuoja-asetuksen mukaisiin selosteisiin

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();