Miten toimin, kun eläkkeensaaja on menehtynyt?

Eläkkeen maksaminen päättyy, kun eläkkeensaaja menehtyy. Eläkettä maksetaan kuolinkuukauden loppuun saakka. Jos eläkettä on maksettu kuolinkuukauden jälkeen, perimme maksetut eläkkeet takaisin ensisijaisesti pankin kautta. Aiheettomasti maksetut eläkkeet peritään takaisin.

Kun Suomessa asuva eläkkeensaaja menehtyy

Suomessa asuvan eläkkeensaajan kuolintiedon saamme Digi- ja väestötietovirastosta noin kahden viikon sisällä.

Kun ulkomailla asuva eläkkeensaaja menehtyy

Ulkomailla asuvan kuolemasta emme saa tietoa viranomaisilta, joten omaisen pitäisi ilmoittaa eläkkeensaajan kuolemasta meille mahdollisimman pian. Asiakaspalvelumme numero on +358 10 192 100.

Perhe-eläke eläkkeensaajan kuoleman jälkeen

Voit hakea perhe-eläkettä Varmasta, jos edunjättäjä sai työeläkettä Varmasta tai hänen ansionsa viimeiseltä kuukaudelta oli vakuutettu pääosin Varmassa.

Lue lisää perhe-eläkeoikeudesta ja hakemuksen tekemisestä.