Vad ska jag göra om en pensionstagare har avlidit?

Utbetalningen av pensionen upphör när en pensionstagare avlider. Pensionen betalas ut fram till utgången av den månad då pensionstagaren avlidit. Om pension har betalats ut efter månaden då pensionstagaren avlidit återkräver vi pensionen, i första hand via banken. Pensioner som betalats ut utan grund återkrävs.

När en pensionstagare som bor i Finland avlider

När en pensionstagare som bor i Finland avlider får vi besked om det från befolkningsdatasystemet inom cirka två veckor.

När en pensionstagare som bor utomlands avlider

När en pensionstagare som bor utomlands avlider får vi inte besked om det av myndigheterna och därför behöver pensionstagarens anhöriga meddela oss så snart som möjligt. Numret till vår kundservice är +358 10 192 100.

Familjepension efter att en pensionstagare avlider

Du kan ansök om familjepension från Varma om förmånslåtaren fick arbetspension från Varma eller om förmånslåtarens inkomster under den sista månaden i huvudsak var försäkrade hos Varma.

Läs mer om rätt till familjepension och hur du kan ansöka.