Miten toimin, kun työsuhteeni päättyy ennen eläkeikää

Työttömyyspäiväraha turvaa työikäisen toimeentuloa työttömyysaikana. Eläkeikää lähestyvä työtön voi saada päivärahaa pitempäänkin ns. lisäpäiviltä. Työttömyyspäivärahan jälkeen myönnettävä eläke on yleensä vanhuuseläke. Vanhuuseläkettä voi hakea myös suoraan, jos on työttömäksi jäädessään jo täyttänyt alimman eläkeikänsä.

Työttömyyden vaikutus eläkkeen määrään

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimistossa) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi, sillä saat työttömyyspäivärahaa vain, jos työnhakusi on voimassa.

Työn päättyessä eläkkeen kertyminen työansioista päättyy. Lakisääteiseltä irtisanomisajalta maksetusta palkasta kertyy eläkettä riippumatta siitä, oletko töissä vai et. Sen sijaan mahdollinen eroraha tai vastaava työsuhteen päättämisestä maksettu korvaus ei kerrytä eläkettä.

Ansiopäiväraha-ajalta kertyy eläkettä alimpaan vanhuuseläkeikään saakka, mutta jonkin verran vähemmän kuin työssäoloajalta. Kelan peruspäivärahasta tai työmarkkinatuesta ei kerry eläkettä. Osittaisen vanhuuseläkkeen tai leskeneläkkeen saaminen ei vaikuta eläkkeen kertymiseen. Ansiopäiväraha-ajalta ei kuitenkaan kerry eläkettä, jos saat osatyökyvyttömyyseläkettä.

Tarkista kertyneen eläkkeesi määrä Varma Asioinnista

Voit tarkistaa kertyneen eläkkeesi määrän työeläkeotteeltasi Varma Asioinnista. Lomautuksen ja työttömyyden ajalta maksettavasta ansiopäivärahasta ja muista eläkkeeseen oikeuttavista palkattomista ajoista kertyvä eläke päivittyy työeläkeotteelle viimeistään etuuden maksamista seuraavan vuoden keväällä.

Voit laskea eläkearvion myös uusilla tiedoilla kohdasta Eläkearviot. Valitse vanhuuseläke ja eläkkeen alkamisajankohta. Voit myös syöttää palveluun työsuhteen päättymispäivän.

Lue lisää työttömän eläketurvasta esitteestämme (pdf)

Lisätietoa ansiopäivärahasta saat työttömyyskassastasi tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä ja peruspäivärahasta Kelasta.

Kirjaudu Varma Asiointiin