Miten toimin, kun vähennän työntekoa?

Eläke kertyy työansioista ja työnteon vähentäminen työuran aikana vaikuttaa tulevan eläkkeen määrään. Toisaalta eläkettä miettivälle osa-aikaisen työn ja eläkkeen yhdistäminen voi olla monella tapaa suotuisa vaihtoehto. Työssä jatkaminen tuo lisätuloa ja työ ja työpaikan sosiaaliset suhteet voivat olla tärkeitä elämää rikastuttavia sisältöjä.

Miten työnteon vähentäminen vaikuttaa työeläkkeeseen?

Eläke kertyy työansioistasi. Jos vähennät työntekoa, se vaikuttaa tulevan eläkkeesi määrään. Työn vähentäminen voi kuitenkin olla hyvä vaihtoehto, jos siten tunnet paremmin selviäväsi työelämässä. Eläkkeen määrä -sivulta löydät yksityiskohtaista tietoa, miten työansiot vaikuttavat tulevan eläkkeesi määrään. 

Osittainen vanhuuseläke tarjoa mahdollisuuden keventämiseen

Jos mielit osittain eläkkeelle ennen lopullista eläkettä, osittainen vanhuuseläke on joustava vaihtoehto. Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen ei tarvita lääkärinlausuntoa eikä sitä myönnettäessä arvioida työkykyäsi. Osittainen vanhuuseläke ei edellytä, että vähennät työntekoasi, mutta halutessasi voit tehdä niin. Jos olet työsuhteessa ja haluat muuttaa työaikaasi, siitä on sovittava työnantajan kanssa. Jos työskentelyssäsi yrittäjänä tapahtuu muutos, voit ilmoittaa siitä Varma Asioinnissa. Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen tehdään varhennusvähennys, jos haet sen alkamaan ennen alinta eläkeikääsi.

Osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki turvaa osatyökykyisen toimeentuloa

Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki ovat vaihtoehtoja jatkaa työelämässä eläkkeen rinnalla, vaikka työkyky on alentunut. 

Osatyökyvyttömyyseläkkeenä (osaeläke) myönnetään puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. Eläkkeen rinnalla voit tehdä työtä ja ansaita enintään 60 % aiemmasta ansiotasostasi. Työnteko eläkkeellä -sivulta löydät lisää tietoa, minkälaisia mahdollisuuksia osaeläke tarjoaa työnteon ja eläkkeen yhdistämiseen.

Jos olet jo saanut myönteisen ennakkopäätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta ja olet valmis ottamaan eläkkeen, voit täyttää asiointipalvelussa ilmoituksen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä Hakemukset ja ilmoitukset -sivulla.

Kirjaudu Varma Asiointiin