Vad ska jag göra om jag vill arbeta mindre?

Pension tjänas in för förvärvsinkomster och därför påverkas även din framtida pension om du arbetar mindre. För vissa som överväger pension kan en kombination av deltidsarbete och pension vara det bästa alternativet. Om du fortsätter arbeta får du mer inkomster och bevarar sociala relationer med dina medarbetare.

Trappa ner arbetsmängden

Arbetspension tjänas in för arbetsinkomster. Om du arbetar mindre påverkar det storleken på din framtida pension. Ändå kan det vara ett bra alternativ att trappa ner arbetsmängden om du upplever att det hjälper dig att klara dig bättre i arbetslivet. På sidan pensionens belopp kan du läsa mer om hur dina förvärvsinkomster påverkar ditt framtida pensionsbelopp. 

Partiell ålderspension ger möjlighet att växla ner

Om du funderar på att ta ut en del av din pension innan du går i pension helt och hållet är partiell ålderspension ett flexibelt alternativ. Partiell ålderspension förutsätter varken läkarutlåtande eller bedömning av din arbetsförmåga. Du behöver inte heller arbeta mindre om du tar ut partiell ålderspension, men du kan göra det om du vill. Om du arbetar och vill ändra din arbetstid måste du komma överens om det med din arbetsgivare. Om du som företagare vill minska dina arbetstimmar eller din arbetsinsats, anmäl detta  via Varma Onlinetjänst. Om du tar ut partiell ålderspension innan du uppnått din lägsta pensionsålder görs en förtidsminskning av pensionen.

Delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd vid delvis nedsatt arbetsförmåga

Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd är alternativ för att stanna kvar i arbetslivet om din arbetsförmåga är nedsatt.

Delinvalidpensionens belopp är hälften av en full invalidpension. Vid sidan av pensionen får du tjäna 60 % av dina tidigare inkomster. På sidan arbete under pensionen kan du läsa mer om möjligheterna att kombinera arbete och pension.

Om du har fått ett positivt beslut om delinvalidpension eller rehabiliteringsstöd och vill gå vidare med pensionen kan du fylla i en anmälan om övergång till delinvalidpension på sidan Ansökningar och anmälningar.