Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsavgifterna för år 2021

ArPL-avgiften som tas ut 2021 är i genomsnitt 24,4 % av lönen, det vill säga detsamma som i början av 2020. ArPL-avgiften har sedan maj påverkats av en tillfällig sänkning på 2,6 procentenheter. Avgiften återgår alltså till den nivå som den var före den tillfälliga sänkningen på grund av coronavirussituationen. Företagarnas FöPL-avgift förblir 2021 på samma nivå som i år.

Arbetstagarnas pensionsavgift förblir oförändrad 2021 och är 7,15 % av lönen för alla under 53 och över 62 år och 8,65 % av lönen för alla mellan 53 och 62 år.

ArPL-grundavgiften för avtalsarbetsgivare är nästa år 24,8 % av lönen (25,3 % år 2020 innan den tillfälliga sänkningen). Från detta avdras kundåterbäringar och eventuella andra rabatter.

Kundåterbäringen som beror på arbetspensionsbolaget väntas i genomsnitt uppgå till 0,2 % av lönerna år 2021 (0,7 % år 2020). Kundåterbäringarna för 2020 som betalas ut våren 2021 begränsas till en tredjedel av det normala på grund av den tillfälliga sänkningen av ArPL-avgifterna till följd av coronakrisen. Detta bygger på en lagändring och gäller därmed kundåterbäringarna för alla arbetspensionsbolag.

Även om kundåterbäringarna som betalas ut nästa vår minskar kommer andra avgiftsdelar att sänkas så att avgiften i genomsnitt ligger på samma nivå som i början av 2020 innan coronakrisen.

Avgiftens invalidpensionsdel höjs och uppgår i genomsnitt till 1,2 % av lönerna år 2021 (1,0 % år 2020). Om ett företags lönesumma överskred 2 125 500 euro år 2019 påverkas avgiften även av avgiftsklassen.

Nästa år är avgiften för tillfälliga arbetsgivare 24,8 % av lönen (25,3 % år 2020 innan den tillfälliga sänkningen med 2,6 procentenheter).

Företagarnas FöPL-avgift förblir 2021 på samma nivå som i år, dvs. 24,1 % av FöPL-arbetsinkomsten för företagare under 53 och över 62 år och 25,6 % av arbetsinkomsten för företagare mellan 53 och 62 år.

Det finskspråkiga pressmeddelandet från social- och hälsovårdsministeriet om de bekräftade pensionsavgifterna för 2021 Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2021 vahvistettu.

Gör en uppskattning av ArPL-avgiften för nästa året i våra E-tjänster

Du kan göra en uppskattning av ArPL-avgiften för det nästa året i Varmas E-tjänster under fliken ArPL-avgifter och prognoser. Uppskattningen gör det lättare för ditt företag att budgetera för nästa års ArPL-avgifter. Du kan också använda tjänsten för att följa upp hur budgeten förverkligas och göra en uppskattning om ArPL-avgifterna för resten av innevarande året.

Logga in i våra E-tjänster 

Du kunde också vara intresserad av dessa