Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsavgifterna för 2022

ArPL-avgiften år 2022 är i genomsnitt 24,85 % av lönen. I den genomsnittliga avgiften har man beaktat kundåterbäringar och andra rabatter.

Den genomsnittliga avgiften år 2022 höjs av återbetalningen av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivarnas avgift som beviljades år 2020. Inverkan på 2022 års avgift är 0,45 procentenheter. Återbetalningen av den tillfälliga nedsättningen periodiseras över åren 2022–2025.

Arbetstagarens pensionsavgift förblir oförändrad år 2022 och är 7,15 % av lönen för personer under 53 och över 62 år och 8,65 % av lönen för personer mellan 53 och 62 år.

ArPL-grundavgiften för avtalsarbetsgivare är nästa år 25,85 % av lönen (24,8 % år 2021). Från denna avgift avdras kundåterbäringar och andra eventuella rabatter.

Kundåterbäringarna återgår till det normala år 2022. Beloppet på kundåterbäringen, som beror på arbetspensionsbolaget, väntas i genomsnitt uppgå till 0,8 % av lönerna år 2022 (0,2 % år 2021). Beloppet för kundåterbäringar som betalades våren 2021 och tjänats in år 2020 var begränsat till en tredjedel av det normala på grund av en tillfällig nedsättning.

Invalidpensionsdelen som ingår i avgiften sjunker och uppgår i genomsnitt till 1,1 % av lönerna år 2022 (1,2 % år 2021). Om företagets lönesumma överstiger 2 169 000 euro år 2020, beaktas också avgiftsklassens inverkan i avgiften.

Nästa år är avgiften för tillfälliga arbetsgivare 25,85 % av lönerna (24,8 % år 2021).

Företagarnas FöPL-avgift förblir år 2022 på samma nivå som i år, dvs. dvs. 24,1 % av FöPL-arbetsinkomsten för företagare under 53 och över 62 år och 25,6 % av arbetsinkomsten för företagare mellan 53 och 62 år.

SHM:s meddelande Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022 har fastställts

Du kunde också vara intresserad av dessa