En arbetstagares skattepliktiga rättegångskostnader är inte ArPL-inkomster

Varmas försäkringstjänster har fått flera förfrågningar av arbetsgivare, om rättegångskostnader som betalas av arbetsgivaren för arbetstagarens räkning och anses vara skattepliktiga, är inkomster enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL), för vilka arbetsgivaren måste betala ArPL-avgifter.

För någon tid sedan ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att rättegångskostnader som arbetsgivaren har betalat för en arbetstagares räkning är skattepliktiga inkomster för arbetstagaren. Dessutom, om arbetsgivaren ersätter arbetstagaren de skatter som påförts på grund av ovannämnda rättegångskostnader, är även de enligt skattemyndigheternas tolkning skattepliktiga inkomster för arbetstagaren.

Även om de inkomster som ligger till grund för pensions- och ArPL-avgifter i regel motsvarar de inkomster som skattemyndigheterna betraktar som lön enligt inkomstskattelagen, är frågan inte riktigt så svartvit. Vid tillämpning av lagen om pension för arbetstagare är det avgörande om betalningen i fråga motsvarar arbetstagarens arbetsinsats, eftersom endast lön eller annan ersättning som har betalats för utfört arbete anses vara pensionsgrundande inkomster. I det gällande fallet har rättegångskostnader uppkommit av advokaternas arbetsprestationer, och inte utifrån arbetstagarens arbetsprestation. Pensionsskyddscentralen har därför ansett att rättegångskostnader eller skatter som påförts på grund av dem, som en arbetsgivare betalar för en arbetstagares räkning, inte är ArPL-inkomster.

Tolkningen innebär att betalningarna behandlas på olika sätt när det gäller beskattning och arbetspensionsförsäkringar. Skattepliktiga betalningar är exkluderade från ArPL-inkomsterna, ingen ArPL-avgift betalas för dem och ingen ArPL-pension intjänas utifrån dem.

 

Eläketurvakeskus: Työnantajan maksamista oikeudenkäyntikuluista ei kerry työeläkettä

Eläketurvakeskus, Työeläkelakipalvelu, Telp.fi Työntekijän veronalaiset oikeudenkäyntikulut, jotka työnantaja maksaa työntekijän sijasta, eivät ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Du kunde också vara intresserad av dessa