Formulär för begäran om personuppgifter

Med detta formulär kan du begära ut dina personuppgifter som finns sparade hos oss. Formuläret består av två delar:

  1. suomi.fi-identifiering med nätbankskoder
  2. komplettering av personuppgifterna

Efter att du fyllt i formuläret skickar vi uppgifterna till dig, i första hand till den e-postadress du angett i formuläret. Vi använder enbart din postadress om det inte är möjligt att skicka uppgifterna elektroniskt, till exempel på grund av för stor datavolym.