Varma Onlinetjänst för arbetsgivare

Via Varma Onlinetjänst tar du enkelt hand om allt som rör pensionsförsäkringar och ledning av arbetsförmågan digitalt med dator, surfplatta eller mobil när det passar dig bäst.

Logga in på Varma Onlinetjänst för att sköta dina ärenden gällande ArPL-försäkringen eller arbetsförmågan

Logga in

Försäkringstjänster

Via Varma Onlinetjänst kan du som arbetsgivare och företagare ta hand om alla pensionsförsäkrings- och betalningsärenden samt skicka skyddade meddelanden till våra experter.

Du kan till exempel:

 • kontrollera fakturauppgifter eller be om betalningstid
 • skriva ut avgiftsintyg
 • göra prognoser över framtida avgifter.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Om du ännu inte har tillgång till Varma Onlinetjänst kan du begära inloggningsuppgifter av oss genom att fylla i ett webbtjänstavtal.

Så här får du tillgång till Varma Onlinetjänst

Tjänster för ledning av arbetsförmågan och Varma-Akademin

Under avsnittet Arbetsförmåga i Varma Onlinetjänst hittar du tjänster som hjälper dig att identifiera, förebygga och hantera risker för arbetsoförmåga i ditt företag genom rätt inriktade åtgärder.

Du kan bland annat:

 • kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation
 • granska data och analyser gällande arbetsförmåga
 • gå igenom en befintlig eller göra en ny verksamhetsplan för ledning av arbetsförmågan.

Varma-Akademin är en webbaserad inlärningsmiljö för våra kunder
I Varma Onlinetjänst hittar du även Varma-Akademin, vår webbaserade inlärningsmiljö, där du kan lära dig mer om att leda och upprätthålla arbetsförmågan när som helst oavsett var du befinner dig.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ArPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • granska ArPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
 • granska inkomsten för olika arbetstagare
 • skicka meddelanden och bilagor till oss via en säker förbindelse
  uppskatta ArPL-avgifter.