Vad ska jag göra om jag vill beräkna min framtida pension?

Pensionsberäkningar från Varma Onlinetjänst

Du kan göra en uppskattning av ditt pensionsbelopp via vår onlinetjänst. Du kan beräkna din pension vid olika tidpunkter och ändra dina inkomster som beräkningen bygger på. Du kan beräkna din ålderspension, partiella ålderspension, invalidpension eller rehabiliteringspenning.

Så här gör du en pensionsberäkning i Varma Onlinetjänst

  1. Logga in på Varma Onlinetjänst med dina nätbankskoder och klicka på Pensionsberäkningar på sidan Din pension.
  2. Välj pensionsalternativ: ålderspension, partiell ålderspension eller övriga pensionsberäkningar (invalidpension, rehabiliteringspenning).
  3. Välj "Gör en ny beräkning" och starttidpunkt för pension.
  4. Om dina inkomster ändras, fyll i ändringsdatum samt den nya månadslönen. Du kan också lägga till slutdatumet för arbetet.
  5. Välj "Gör en beräkning" för att se en beräkning av din pension.
  6. Om du vill ha närmare specifikation av uppgifterna, klicka på ”Öppna pensionsberäkning (pdf)”.
  7. Kom ihåg att logga ut från tjänsten.