Tietosuoja

Varma hoitaa työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaista eläketurvaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi Varma ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja vakuutetuista ja eläkkeensaajista. Työeläkejärjestelmän henkilötietojen käsittelyä koskevia määräyksiä on työntekijän eläkelaissa (TyEL) ja muussa vakuutus- ja vakuutusyhtiölainsäädännössä.

Mitä tietoja Varma kerää?

Keräämme henkilötietoja vakuutuksenottajilta eli työnantajilta ja yrittäjiltä, vakuutetuilta sekä eläkkeenhakijoilta ja -saajilta sekä sellaisista viranomaisrekistereistä, joihin Varmalla on laillinen käyttöoikeus. Saatamme kerätä henkilötietojasi myös suostumuksesi perusteella eri tarkoituksiin. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Varma rakennuttaa osana sijoitustoimintaansa vuokra-asuntoja ja myöntää asiakasluottoja. Vuokraustoiminnassa kerätään henkilötietoja asunnon hakijoista ja vuokralaisista. Vuokra-asunnon sekä luotonhakijoiden itse ilmoittamien tietojen lisäksi Varma tarkistaa heidän luottotietonsa. Lainarekisteriin kerätään henkilötietoja henkilöasiakkaista sekä takaajista.

Keräämme henkilötietoja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen. Pyrimme varmistamaan, että tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajantasaisia.

Varman eläkevakuutustoiminnassa, huoneistojen vuokrauksessa ja luotonannossa käytetään tunnisteena henkilötunnusta. Eläkeratkaisutoiminnassa sekä sosiaalisin perustein vuokralaisia valittaessa voidaan käsitellä myös arkaluonteisia kuten esimerkiksi terveydentilaa koskevia tietoja.

Asiakaspuheluiden ja Chat-palvelua koskevien tietojen tallentaminen laadun kehittämiseksi

Asiakaspuhelumme tallennetaan, myös soittaessamme takaisin. Tallenteita käytetään laadun ja asioinnin varmistamiseksi sekä kehitystarkoituksiin. Koulutuskäyttöön tarkoitetuista puheluista poistetaan henkilön tunnistetiedot. Chat-palveluumme tulevia keskusteluja tallennetaan laadun kehittämiseksi.

Puhelu- ja Chat-palvelutietojen tallentaminen tapahtuu tietoturvallisesti ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja käsitellään Varmaa sitovien säännösten mukaisesti eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittely Varmassa

Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa

Kaikilla, joiden henkilötietoja on yhtiön ylläpitämissä rekistereissä, on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti tarkistaa itseään koskevat tiedot ja pyytää mahdolliset virheelliset tiedot korjattaviksi.

Tutustu Varman omistamien henkilörekisterien rekisteriselosteisiin

Voit tehdä tarkistuspyynnön Varmaan henkilötietojen pyyntölomakkeella.

Tietojen luovuttaminen muille

Rekistereissämme olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Eläketurvakeskukselle ja muille lakisääteisen eläke- ja muun sosiaaliturvan toteuttajille. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain nojalla. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan käyttää kulloinkin voimassa olevien tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole sitä erikseen kieltänyt. Varma voi käyttää tietojen käsittelyssä alihankkijoita. Alihankkijoilta edellytetään vaitiolositoumuksen antamista ja henkilötietojen suoja turvataan sopimusjärjestelyin. Varma voi luovuttaa henkilötietoja sosiaaliturvasopimusmaiden viranomaisille myös Euroopan Unionin ulkopuolelle silloin kun on kyseessä työeläketurvan toteuttaminen.