Tietoturva

Varmassa tiedot ovat turvassa

Jokainen Varman työtekijä tai Varman toimeksiannosta työskentelevä on velvollinen noudattamaan tietoturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja lainsäädäntöä. Varmistamme tämän huolehtimalla riittävästä osaamisesta esimerkiksi säännöllisillä koulutuksilla.

Henkilöstöämme koskee vaitiolovelvollisuus lain nojalla. Lisäksi Varman henkilöstö antaa osana työsopimustaan vaitiolositoumuksen.

Varma ylläpitää sisäisessä tietoverkossaan korkeatasoista tietoturvaa. Henkilötietojen siirtämiseen avoimessa tietoverkossa käytetään turvallista ja asianmukaista salaustekniikkaa.

Varman verkkopalvelusivuilla voi olla linkkejä muiden ylläpitämille sivuille. Varma ei vastaa näiden sivujen ylläpitäjien toiminnasta.

Tietoturvapolitiikan tiivistelmä