Datasäkerhet

Hos Varma är dina uppgifter i trygga händer

Alla som är anställda hos eller arbetar för Varma är skyldiga att följa anvisningarna och lagstiftningen kring datasäkerhet. Vi säkerställer detta exempelvis genom regelbundna utbildningar för att trygga tillräcklig kompetens.

Våra anställda har tystnadsplikt enligt lagen. Dessutom ger Varmas anställda en tystnadsförbindelse som en del av sitt arbetsavtal.

Datasäkerheten i Varmas interna datanät är hög. När personuppgifter överförs i det öppna nätet används trygg och lämplig krypteringsteknik.

På Varmas webbplats kan det finnas länkar till sidor som andra administrerar. Varma svarar inte för verksamheten hos administratörerna av dessa sidor.

Sammanfattning av datasäkerhetspolicyn