Tunnetko organisaatiosi työkykyjohtamisen käytännöt

Yrityksiä voisi kokemusteni perusteella luokitella työkykyjohtamisen osalta huippuihin ja hyvin toimiviin, perustasolla operoiviin, sattumanvaraisesti puuhasteleviin tai suhdanteiden kautta innostuviin ON-OFF tyyppisiin, aloitteleviin, täysin nukuksissa oleviin tai välinpitämättömiin yrityksiin. Nukuksissa olevia ja sattuman varaisesti toimivia löytyy myös isoista yrityksistä, vaikka niiden päättäjiä tönisi hereille aika ajoin. Se on hieman hämmentävää. Nämä nukuksissa olevat ovat onnellisessa asemassa, jos ne aukaisevat silmänsä ja valjastavat työkykyjohtamisen potentiaalin käyttöön. Päähavaintoni menneeltä vuodelta 2012 on se, että entistä useampi yritys panostaa työkykyjohtamiseen. Tämä viittaa myönteisesti siihen, että valveutuneisuus on kasvamaan päin. Hyvä Suomi, oikea suunta!

Tarkastellaan mitä työkykyjohtamisen huippuyritys tekee. Huippuyritys tuntee organisaationsa tunnuslukujen kautta, se osaa analysoida tietoa ja on tunnistanut keskeiset haasteet, osaa priorisoida tavoitteet ja sillä on arjessa oikeasti toimivat työkykyjohtamisen käytännöt. Tämä edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä, säännöllistä ja innostavaa vuorovaikutusta henkilöstön kanssa, vastuunoton kasvattamista, kurinalaista edistymisen seurantaa ja esimiesten jatkuvaa kehittämistä. Kuulostaa yksinkertaisesti johtamiselta, jossa on useita komponentteja ja liikkuvia osia. Tämän vuoksi tarvitaan kokonaisuuden hahmottamista ja yhteisen ymmärryksen kasvattamista organisaation sisällä. Haluaako sinun yrityksesi olla uusi työkykyjohtamisen huippuyritys vai riittääkö puuhataso, jossa homma on kevyesti kuitattu liikuntaseteleillä ja hilpeillä pikkujouluilla?

Olen kehittänyt ja pilotoinut Varman asiakasyritysten kanssa työkykyjohtamisen arviointityökalua. Sähköiseksi palveluksi se muokattiin yhteistyössä Citatin kanssa. Arviointityökalun pääidea on tarkastella tunnuslukuja ja itsearviointi periaatteella käydä läpi yrityksen käytäntöjä. Sovellus tuottaa arvioinnin perusteella yhteenvetoraportin. Tämä on maksuton sähköinen palvelu ja kaikkien käytettävissä Varman sivuilla Esimiehen Työtilan kautta. Välinettä voi hyödyntää omatoimisesti ja Varman asiakasyritykset voivat sopia myös arviointityöpajasta, johon kerätään edustus yrityksestä ja Varman työhyvinvoinnin kehityspäällikkö toimii fasitaattorina. Kokemusteni mukaan tämä on oiva keino lisätä yhteistä näkemystä tarpeista ja sitouttaa ihmisiä tavoitteelliseen työkykyjohtamiseen. Ei muuta kuin kokeilemaan ja oivaltamaan!

Aurinkoista ja tuloksellista työkykyjohtamisen kevättä kaikille!

Kai Tolvanen

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö
Kai Tolvasen työn fokus on auttaa asiakasyrityksiä kehittämään toimintaansa. Avoimien haasteiden analysointi ja mahdollisuuksien tunnistaminen on innostavaa. Asioiden prosessointi ryhmissä ja kokonaisuuksien tarkastelu on ammatillisesti innostavaa. Ihmisissä on paljon potentiaalia ja usein on yhdessä löydettävissä mielekkäämpiä tapoja tehdä työtä. Vapaa-ajalla Kai on lastensa kanssa, kuntoilee, ideoi, lukee ja liikkuu luonnossa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä