Mitä hylkäävän eläkepäätöksen jälkeen?

Hylkäävän eläkepäätöksen saaneen työntekijän auttaminen ja hänen ajatustensa ohjaaminen takaisin työelämään on ollut yksi haastavimmista työtehtävistäni eläkeratkaisuasiantuntijana.

Työntekijällä on tavallisesti useampi sairaus, joiden perusteella hän on hakenut työkyvyttömyyseläkettä. Kun hakemus hylätään, työntekijä kokee, ettei hän ole riittävän sairas saadakseen eläkettä. Ihmetystä aiheuttavat myös hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin näkemyserot. Miten vakuutuslääkäri voi arvioida henkilön jäljellä olevaa työkykyä pelkkien lausuntojen perusteella? Tämä aiheuttaa katkeria ajatuksia ja päällimmäisenä on halu valittaa päätöksestä.

Hylkäävät eläkepäätökset ovat lisääntyneet viime vuosina. Vuonna 2014 uusista eläkehakemuksista yksityisellä sektorilla hylättiin 29 %. Noin puolet hylkäävän eläkepäätöksen saaneista eläkkeenhakijoista valittaa päätöksestä.

Työhön paluuta tuetaan

Hylkäyspäätöksen jälkeen on tärkeää, että työntekijää ei jätetä yksin, ja asioihin tartutaan heti. Varma on yhteistyössä asiakasyritystensä ja työterveyshuoltojen kanssa kehittänyt toimintavan, jolla tuetaan henkilön työhön paluuta. Siinä avaintekijänä on saada työntekijän katse suuntautumaan takaisin työelämään ja välttää pitkäkestoinen valitusprosessi.

Työntekijän kanssa pidetään työterveysneuvottelu, johon osallistuvat työterveyslääkäri ja esimies tai HR. Palaverissa käydään läpi toimeentulo-ohjaus, mahdolliset hylkäysperusteet ja tehdään suunnitelmat työhön paluusta. Työntekijä on saanut päätöksen mukana myönteisen ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta, jos sen kriteerit ovat täyttyneet. Tämä helpottaa esimerkiksi työkokeilun suunnittelua.

Jos työhön paluu siirtyy esimerkiksi terveydentilan vuoksi, pidetään työntekijään säännöllisesti yhteyttä työpaikalta, jolloin ajatukset pysyvät työelämässä eikä hän koe vieraantuvansa työyhteisöstä. Työterveyshuollon rooli on seurata henkilön terveydentilaa, olla tarvittaessa yhteydessä erikoissairaanhoitoon ja tukea oikea-aikaisesti työhön paluuta.

Asiakasyritykset ovat olleet tyytyväisiä, kun tällä toimintatavalla on saatu työntekijöitä palamaan sujuvasti takaisin työhön ja samalla on ennaltaehkäisty potentiaalisia eläkeriskejä. Työterveyshuolto on kokenut, että toimintatapa on hyvä työkalu vaikeisiin tilanteisiin.

Työntekijä saattaa purkaa pahaa oloaan puhelimessa hylkäävän päätöksen antaneeseen henkilöön. Olen kokenut, että uudella toimintatavalla olen aidosti voinut auttaa asiakasta ja tekemälläni työllä on ollut merkitystä työntekijän itsensä, asiakasyrityksen ja myös yhteiskunnan näkökulmasta – eli kyseessä on oikea win-win-win tilanne. Jokainen ennaltaehkäisty työkyvyttömyyseläke ja onnistunut työhön paluu hylkäävän eläkepäätöksen jälkeen on myös onnistuminen Varmalle työeläkeyhtiönä.

Leena Puurunen

Eläkeratkaisuasiantuntija

Leena Puurunen ratkaisee työkseen työkyvyttömyysetuuksia Varman kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluissa. Leena haluaa olla asiakkailleen arjen tsemppari työkykyasioissa. Häntä kiinnostaa työelämän muutoksen vaikutukset työkykyyn. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä