Asumisilmoitus tukee eläkkeen vastuullista maksamista

Varman eläkkeensaajista yli 8 000 asuu pysyvästi ulkomailla. Suomessa ansaittu työeläke voidaan maksaa mihin tahansa maahan, eikä eläkkeensaajan kansalaisuus vaikuta asiaan. Suomessa asuminen tai Suomen kansalaisuus ei ole myöskään eläkkeen myöntämisen edellytys.

Eläkkeen vastuulliseen maksamiseen kuuluu muitakin elementtejä kuin rahasuoritusten toimittaminen eläkkeensaajalle. Eläkkeensaajia on informoitava esimerkiksi eläkkeissä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Eläkkeen maksajan on myös huolehdittava siitä, että eläkkeen maksaminen päätetään sen kuukauden loppuun, kun oikeus eläkkeen saamiseen lakkaa. Yleensä eläkkeen maksaminen päätetään eläkkeen päättymispäivään (esimerkiksi määräaikaisen eläkkeen kohdalla) tai eläkkeensaajan kuolinkuukauden loppuun.

Jotta voimme huolehtia toimintamme lainmukaisuudesta ja pitää eläkkeensaajiimme yhteyttä, tarvitsemme tietoja eläkkeensaajien yhteystietojen muutoksista. Tätä varten tarvitsemme myös tiedon eläkkeensaajan kuolemasta, kun sellainen valitettava asia tapahtuu. Suomessa asuvien eläkkeensaajien tiedot saamme automaattisesti Väestörekisterikeskuksesta.

Suomen mallin mukainen, keskitetty ja hyvin ajan tasalla oleva väestörekisteri on globaalilla tasolla melko harvinainen. Sen vuoksi ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan tulee itse ilmoittaa meille osoitteensa ja osoitetiedoissa tapahtuvat muutokset. Nämä myös tarkistetaan säännöllisesti pyytämällä ulkomailla asuvilta eläkkeensaajilta ns. asumisilmoitus. Asumisilmoitus on Eläketurvakeskuksen ohjeistuksen mukainen vakiintunut käytäntö eläkeyhtiöissä rekisteritietojen ylläpitämiseksi. Ajan tasalla olevan osoitetiedon lisäksi asumisilmoitus kertoo myös sen, että eläkkeensaaja on elossa ja työeläkkeen maksamisen edellytykset ovat edelleen olemassa. Tällä vältetään se, että liikaa maksettua eläkettä jouduttaisiin perimään takaisin, jos eläkkeensaaja on menehtynyt eikä siitä ole välittynyt muuta kautta tietoa eläkkeen maksajalle.

Eläkkeen maksamisen asianmukaiseen päättämiseen eläkeyhtiöitä velvoittaa työntekijän eläkelain (TyEL) 113. §. Eläkkeensaajan osoitetieto on tärkeä myös verotuksen takia, koska ulkomailla asuminen voi vaikuttaa eläkkeen verotukseen.

Lisätietoa eläkkeen maksamisesta ulkomaille

Jyrki Rasi

Eläkejohtaja

Jyrki Rasi johtaa Varmassa kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalvelut -osastoa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä