Varmista luovuutesi säilyminen läpi työuran

Ihmisellä on perustarve itsensä toteuttamiseen ja potentiaalinsa hyödyntämiseen. Tämä ilmenee tarpeena kehittyä, oppia ja ponnistaa eteenpäin. Ajattelumallien osalta on yksilöittäin vaihtelua siinä, kuinka pysyviä tai kasvuun ohjaavia älykkyyteen ja oppiseen liittyvät uskomuksemme ovat (HBR 11/2015). Eroja syntyy siinä, kuinka suhtaudumme älykkyyden ja lahjakkuuden kasvattamiseen ponnistelun kautta.

Ajattelumallit vaikuttavat johtamiskäsitykseen. Millaisten silmälasien läpi johtamisroolissa tarkastelemme ja haluamme nähdä organisaatiossa olevien ihmisten potentiaalia ja luoda mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun? On melkoinen ero siinä, näemmekö kyvykkyyttä 15 %:ssa vai 100 %:ssa ihmisiä. Suljemmeko vai avaammeko ihmisille ovia avoimesti hyvien henkilöstöjohtamisen periaatteiden mukaan vai teemmekö päätökset kabinetissa? Nämä päätökset käytännöistä synnyttävät luottamusta, innostavia kokeiluja ja tuottavuutta tai toimintaa latistavaa lokerointia pysyvärakenteisiin perussuorittajiin ja kasvuorientoituneisiin kyvykkäisiin uudistajiin.

On huolestuttavaa yksilön ja yrityksen kannalta, jos sisäisen potentiaalin kasvua ja kiertoa ei generoidu riittävällä tavalla ja se on myös signaali luottamuksen tasosta. Pitkässä juoksussa syntyy polarisoitumisen kautta moraalityhjiö tai arvokukoistamo.

Paras tulos saavutetaan jokaisen voimavaroja hyödyntäen, haastaen ja kasvattaen

Omassa ajattelumaailmassa kaikki voivat olla hyvän perustyön lisäksi uudistajia, kun merkityksellinen suunta on olemassa, ihmisillä on autonomia suorittaa, heitä ruokitaan aidosti ja reflektoinnin kautta tapahtuvaa yksilöllistä ja kollektiivista oppimista syntyy. Jokaisella on tähän erilaiset valmiudet. Luokaamme sellaiset rakenteet, joissa jokaisella on mahdollisuus ponnistaa eteenpäin. Ponnistusvoima ja halu ovat yksilön vastuulla.

Oletko Sinä tällä hetkellä todella innostuneen aikaansaava työssäsi, perustyytyväinen suorittaja vai tilanteessa, jossa mahdollisesti pohdit asemaasi työyhteisössä, poljet paikoillaan ja urapolkuja ei ole näköpiirissä? Viimeisessä tilanteessa ihmisen on mahdollista sopeutua rooliinsa, taantua, turtua tai ponnistaa eteenpäin nostamalla tasoaan.

Ohessa on sinulle tarkistuslista eteenpäin ponnistamiseksi. Voit käyttää sitä myös ammatilliseen herättelyyn ja rakentavana peilinä:

  1. Luo itsellesi näkymä siitä, millaista se on, kun tekee merkityksellistä työtä ja hyödyntää potentiaaliaan. Vahvista sitä visuaalisesti, tunnetasolla: miltä se näyttää ja tuntuu. Positiivisesti kohti avoinna olevia lukuisia mahdollisuuksia nykytehtävässä tai kenties muualla. Vältä kuitenkin ”vihreämmän niityn illuusio”.

  2. Katso peiliin: hyväksy nykytilanne ja nosta tasoasi. Älä syytä muita, kanna vastuu itsestäsi. Rakasta hyväksymisen lisäksi kaikkia niitä tunteita, joita tilanne aiheuttaa sinussa. Muuten olet uudestaan samassa tilanteessa tulevaisuudessa. Olet itsesi tärkein ja paras johtaja. Reflektoi, mitä tarkoitusta eri työvaiheesi ovat palvelleet, mihin ne ovat sinua valmistelleet. Oletko ymmärtänyt roolisi, keskustellut odotuksista. Jos olet nykyhetkeen tyytyväinen, iloitse ja kiitä.

  3. Keskity mielekkääseen tekemiseen ja syvennä tietoisesti osaamistasi, ota riskejä, tee kokeiluja. Ongelmat ovat ystäviä, joiden ratkaisut auttavat sinua kasvamaan. Huomaa mahdollisuudet haastaa itseäsi. Missä on tarpeita, mikä voisi olla ratkaisu? Verkostoidu, jaa ja pallottele ideoilla, ne jalostuvat yhdessä.

  4. Tunnista vahvuutesi, tee se näkyväksi itsellesi ja profiileissasi. Opettele uutta, muista pitkäjänteisyys ja toistojen merkitys lyhytjänteisyyttä ruokkivassa maailmassa. Seiso lyhytjänteisyyden yläpuolella. Ole rohkeasti erilainen; se ei tarkoita muista piittaamattomuutta.

  5. Varmista energiatasosi: nuku riittävästi, syö terveellistä ravintoa, liiku ja hapeta aivojasi hyvillä ajatuksilla ja vuorovaikutuksella. Muista kiittää. 

Tässä muutamia ajatuksia ja olisi mukava kuulla ajatuksianne ja ideoitanne listan täydentämiseksi, jotta uskallamme toteuttaa itseämme, huolehdimme uudistavan luovuutemme kunnosta, osaisimme luoda ihmisten kasvua tukevan johtamisfilosofian ja sitä kautta nojaamme rohkeasti eteenpäin kohti avautuvia mahdollisuuksia.

Kai Tolvanen

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö
Kai Tolvasen työn fokus on auttaa asiakasyrityksiä kehittämään toimintaansa. Avoimien haasteiden analysointi ja mahdollisuuksien tunnistaminen on innostavaa. Asioiden prosessointi ryhmissä ja kokonaisuuksien tarkastelu on ammatillisesti innostavaa. Ihmisissä on paljon potentiaalia ja usein on yhdessä löydettävissä mielekkäämpiä tapoja tehdä työtä. Vapaa-ajalla Kai on lastensa kanssa, kuntoilee, ideoi, lukee ja liikkuu luonnossa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä