Osittainen vanhuuseläke tuo turvattua toimeentuloa ja vapautta työuran loppuvuosiin

Eläkeuudistusta valmisteltaessa asiakkaitamme askarrutti, poistuuko osa-aikaeläke, joka on ollut suosittu keino yhdistää osa-aikainen työ ja joustava siirtymä eläkkeelle. Osa-aikaeläkkeestä päätettiin luopua: 61 vuotta täyttäneiden on mahdollista hakea eläkettä vielä tämän vuoden puolella. Viimeiset osa-aikaeläkkeet voivat alkaa 1.1.2017.

Osa-aikaeläke siis poistuu, mutta ei hätää, eläkeuudistus tuo mukanaan uuden eläkemuodon, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, joka säilyttää ikääntyvien mahdollisuuden suunnitella eläkkeelle siirtymistä joustavasti. Uusi eläkemuoto tuo vieläpä aivan uudenlaista vapautta päätöksentekoon.

Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä, kun täyttää eläkkeen edellyttämän ikärajan 61 vuotta, muita edellytyksiä ei ole. Omaan harkintaan jää, jatkaako eläkkeen rinnalla työtä, koska eläkkeen saaminen ei edellytä työskentelyä. Jos työskentelyä jatkaa, työnantajan kanssa sovitusta työjärjestelystä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Varmaan.

Osittaisena vanhuuseläkkeenä voi nostaa joko 25 % tai 50 % edellisen vuoden loppuun mennessä karttuneesta eläkkeestä. Jos haluaa siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää, nostettavaan eläkkeen osaan tehdään pysyvä varhennusvähennys. Vähennystä ei tarvitse murehtia, jos hakee eläkkeen vasta sen jälkeen, kun on täyttänyt alimman vanhuuseläkeiän.

Osittaisen vanhuuseläkkeen saaja voi työskennellä ja ansaita eläkkeen rinnalla rajoituksetta, joten vapaus suunnata vaikka uusiin mielenkiintoisiin töihin on olemassa. Osittainen vanhuuseläke on loistoratkaisu niille, joiden työaika ja ansio vaihtelevat, tai niille, jotka muuten vain haluavat säilyttää vapauden päättää itsenäisesti työskentelystään. Tämä eläkemuoto sopii myös provisiopalkalla työskenteleville, joille osa-aikaeläke ei ole ollut mahdollinen. Eläkeneuvonnassamme onkin käyty ilahtuneen sävyisiä puhelinkeskusteluja ihmisten kanssa, joille osa-aikaeläke ei ole soveltunut työn vaihtelevan luonteen takia. On asiakkaita, jotka suunnittelevat heittäytyvänsä aivan uuteen työhön työelämän viimeisessä vaiheessa. Heille osittainen vanhuuseläke tuo turvattua toimeentuloa ja vapautta. Yrittäjät voivat osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirryttyään vapaasti jatkaa yrittäjätoimintaa ja päättää itse työpanoksestaan ja siihen sidotusta YEL-työtulostaan.

Ensimmäiset osittaiset vanhuuseläkkeet voidaan myöntää ensi vuoden helmikuusta alkaen ja hakemuksen voi jättää sähköisesti vuoden vaihteessa. Suosittelen tutustumista uuteen eläkelajiin. Varman verkkopalvelusta löydät lisää tietoa eläkkeestä. Siellä voit myös arvioida osittaisen vanhuuseläkkeen määrää joko avoimen puolen laskurilla tai asiointipuolella omilla henkilökohtaisilla tiedoilla.

Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä

Marjukka Matikainen

Neuvontapäällikkö
Marjukka Matikainen työskentelee neuvontapäällikkönä Varman eläkepalveluissa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä