Kasvua - ihan tosissaan!

Yritysten suhdannenäkymät ovat edelleen varovaiset Elinkeinoelämän viimeisimmän Suhdannebarometrin mukaan. Taloudessa pohjakosketus on otettu, mutta elpymisen vauhti on hidasta.

Varma oli toissa viikolla mukana Kasvu Open -tapahtumassa. Kasvu Open -yritysten odotukset eivät ole varovaisia vaan avoimen kasvuhaluisia! Kun pienten ja keskisuurten yritysten piirissä ylipäänsä noin puolet yrityksistä tavoittelee vähintään kohtuullista kasvua, Kasvu Openin osallistujista tänä vuonna yli 77 % tavoitteli voimakasta kasvua. Yhteisensä tavoitteena nämä yritykset aikovat luoda uutta liikevaihtoa seuraavien kahden vuoden aikana yli 1,6 miljardilla eurolla. Työntekijöiden määrän odotetaan yli kaksinkertaistuvan.

Tuotantorakenteen muutos ei ole uusi juttu

Tuottavuuden parantaminen on Suomen tulevaisuuden näkökulmasta ydinkysymys. Talouskasvu syntyy työn ja pääoman yhteispelillä. Tuottavuuden kasvu syntyy siitä, miten työtä ja pääomaa yhdistetään. Muutoksen driverina on teollisesta vallankumouksesta saakka ollut teknologinen kehitys, joka muokkaa tuotantomahdollisuuksia.

Rakennemuutokset kuuluvat talouteen. Aiemmin Suomessa on nähty merkittäviä toimialojen välisiä muutoksia. Nyt muutoksia tapahtuu yritysrakenteissa, työntekemisen tavoissa ja tuotantoalustoissa. Ne yritykset, jotka onnistuvat kehittämään teknologioita ja prosesseja, jotka parantavat tuotannontekijöiden tuottavuutta, tuottavat eniten voittoa. Jaetut arvoketjut ja verkostot kasvattavat lisäarvoa ja luovat strategisia kumppanuuksia yritysten välille. Kasvu Open on tätä käytännössä. Lisäarvoa syntyy, kun kasvuhaluiset sparraavat toisiaan.

Toivottavasti Kasvu Openin henki leviää! Kasvuhalukkuuden lisääntyminen on rohkaisevaa. Vahva ja dynaaminen pienten ja keskisuurten yritysten uudistumishalu kirittää koko talouttamme paitsi kilpailun niin myös kumppanuuksien kautta. Kasvuyritykset ja reborn-yritykset edistävät talouden uudistumista ja dynamiikkaa haastamalla vakiintuneita toimijoita. Elinkeinoelämän kyselyistä selviää, että kasvuhakuisimpien yritysten piirissä myös tulevaisuuden odotukset ovat vahvemmat.

Yrityksen elinkaaren suunnittelu on tärkeää. Kun yritys on tosissaan etenemässä kasvupolulla, sen kannattaa pohtia vakavasti myös voimavarojaan. Yrittäjyys ja yritystoiminta ovat kestävyyslajeja. Yhtä tärkeitä ovat kasvupolkua arjessa rakentavat ihmiset. Varmistetaan yhdessä, että huominen on eilistä parempi.

EK:n Suhdannebarometri, marraskuu 2016
EK:n Pk-toimintaympäristökysely, kesäkuu 2016
www.kasvuopen.fi

Katja Bjerstedt

Pääekonomisti
Katja on Varman pääekonomisti. Hänen työhönsä kuuluu laajasti Varman toimintaympäristön arviointi. Katjaa kiinnostavat taloudessa sekä suhdanteet että rakenteet, sillä työeläkkeiden rahoittaminen riippuu talouden, työllisyyden ja tuottavuuden kasvusta sekä pääomamarkkinoiden kehityksestä. Väestön ikääntyminen vaikuttaa talouteen monella tapaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Katja on myös vähän sosiaalitäti. Suomen lakisääteinen työeläke luo vakautta talouteen ja ihmisten elämään. Sen kehittäminen on tärkeää, niin että se on oikeudenmukainen ja kestävä niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin. Vapaa-ajallaan Katja on intohimoinen lukija. Hän harrastaa leffoja, taidetta ja hyötyliikuntaa ja yrittää opetella golfaamaan.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä