Tärkeintä on tarttua toimeen - tuomiopäivän pasuunaa on helppo soittaa!

Ekonomistin työssä on viime vuosina ollut tuttu melodia: maailman taloutta koskevat riskit ovat kasvussa. Näin on nytkin. Ja Suomen talouskasvu on kaukana potentiaalista! Niin, kaukana ollaan eikä potentiaalissakaan ole varsinaista kehumista.

Maailman talouden kasvuennusteita on kesän jälkeen jälleen reivattu alaspäin. Globaalisti katsottuna kauppa kasvaa tällä hetkellä tuotantoa hitaammin. Tämä on huono uutinen pienelle avotaloudelle, kuten Suomi. Ja kertoo ehkä myös protektionismin noususta.

Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen bruttokansantuotteen jäävän vielä vuonna 2018 noin 3 % matalammaksi kuin se oli finanssikriisin iskiessä vuonna 2008. Teollisuustuotannon volyymin odotetaan olevan viidenneksen pienempi kuin kymmenen vuotta aiemmin. Suomi menettää edelleen markkinaosuuksiaan maailmalla, mistä kertoo se, että vientimme kasvaa jatkuvasti hitaammin kuin maailmankauppa. Itse asiassa tavaravienti on pitkään supistunut. Taloudessa lasketaan kotimarkkinoiden kasvun varaan lähivuosina. Pidemmällä tähtäimellä näyttää siltä, että myös talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potentiaalisen tuotannon kasvu jää matalaksi.

Suomeen tarvitaan siis uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Niitä tarvitaan edistämään talouden rakennemuutosta; luomaan uutta kasvua ja hyvinvointia. Tarvitsemme paitsi uusia kasvuhakuisia yrityksiä, jotka luovat uusia tuotteita, toimintatapoja ja markkinoita, niin myös isomassakin mittakaavassa kasvuhakuisten yritysten uusiutumista.
Tärkeintä onkin nyt tarttua toimeen! Varma on tänäkin vuonna mukana Kasvu Openissa. Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparrauskilpailu. Tänä vuonna 350 mukaan valitulle yritykselle on järjestetty 60 sparrauspäivää, joissa yrityksiä on ollut haastamassa yli 900 kasvun jo tehnyttä, kokenutta osaajaa. Tänä vuonna järjestetään yli 120 Kasvu Open -tapahtumapäivää, joihin osallistuu 10 000 henkilöä kautta Suomen.

Vuonna 2015 Kasvu Openin sparraukseen osallistuneiden 400 yrityksen tavoitteena on luoda yli miljardilla eurolla uutta liikevaihtoa seuraavan kahden vuoden aikana. Liikevaihdon kasvu on myös tavoite uusista työpaikoista, joita Suomeen tarvitaan. Kasvu Open -yritykset arvioivat, että miljardin uusi liikevaihto poikii työtä ja yritysten henkilöstömäärä kolminkertaistuu. Kasvu Openista on tullut Suomen merkittävin yritysten kasvuun kannustaja ja ikkuna maailmalle.

Kasvuyritykset, reborn-yritykset ja koko pienten ja keskisuurten yritysten kenttä edistävät talouden dynamiikkaa ja uusiutumista, sillä ne ovat usein ketterämpiä ja innovatiivisempia kuin suuret vakiintuneet yritykset. Yrityksiä syntyy ja kuolee, moni yrittäjä toimii sarja- tai portfolioyrittäjänä, jolloin on luontevaa, että omistuksia tarkastellaan laajemmasta perspektiivistä. Tämä edistää myös riskinottoa, kun samalla omistajalla voi olla yrityksiä elinkaaren eri vaiheissa. Dynaaminen pienyrityskenttä on tärkeä kasvun kirittäjä, dynamiikka haastaa myös isompia ja vakiintuneita yrityksiä sekä kilpailussa että osana yhteisiä arvoverkkoja. Parhaimmillaan rakentuvat verkostot ja jaetut arvoketjut kasvattavat yhteistä lisäarvoa ja luovat strategisia kumppanuuksia.

Varmassa ensi vuosi on omistettu pienille ja keskisuurille yrityksille. Yrittäjyys ja yritystoiminta ovat kestävyyslajeja. Haluamme olla luotettu kumppani kasvussa ja myös tavallisessa arjessa. Ilahdumme myös, kun asiakkaamme haastavat meitä. Yrittäjä itse on yrityksen tärkein resurssi kontakteineen, osaamisineen ja verkostoineen jokaisessa yrityksen elinkaaren vaiheessa. Varmistetaan yhdessä, että huominen on eilistä parempi!

Tutustu Kasvu Open -yrittäjyyskilpailuun

Katja Bjerstedt

Pääekonomisti
Katja on Varman pääekonomisti. Hänen työhönsä kuuluu laajasti Varman toimintaympäristön arviointi. Katjaa kiinnostavat taloudessa sekä suhdanteet että rakenteet, sillä työeläkkeiden rahoittaminen riippuu talouden, työllisyyden ja tuottavuuden kasvusta sekä pääomamarkkinoiden kehityksestä. Väestön ikääntyminen vaikuttaa talouteen monella tapaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Katja on myös vähän sosiaalitäti. Suomen lakisääteinen työeläke luo vakautta talouteen ja ihmisten elämään. Sen kehittäminen on tärkeää, niin että se on oikeudenmukainen ja kestävä niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin. Vapaa-ajallaan Katja on intohimoinen lukija. Hän harrastaa leffoja, taidetta ja hyötyliikuntaa ja yrittää opetella golfaamaan.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä