Kun YEL ei vakuuta - uusi ammatti jää haaveeksi

Tänä päivänä toimialat ja toimintaympäristö muuttuvat entistä nopeammin. Uusia toimialoja syntyy ja vanhoja kuolee. Joku onnistuu porskuttamaan nostalgia-aallossa, mutta monelle muutokset voivat tietää pakotettua tietä uudelle toimialalle ja uuteen ammattiin.

Työeläkekuntoutus on usein mahdollisuus niille yrittäjille, joilla on työkyvyttömyyden uhka, mikäli jatkavat nykyisissä työtehtävissä. Tyypillinen esimerkki tällaisesta ammattiryhmästä on esim. parturikampaajat, jotka saattavat allergisoitua erilaisille kampaamokemikaaleille, jolloin ammatinharjoittaminen ei ole terveydellisistä syistä enää mahdollista. Työeläkekuntoutuksella voidaan tukea mm. parturikampaajien kouluttautumista työeläkekuntoutuksen kautta uuteen ammattiin.

Uusi ammatti tai työura ei aina johdu terveydellisestä syystä. Yrittäjällä voi olla monta syytä hankkia itselleen uusi ammattitutkinto tai esim. lisääntyvä säännöstö voi edellyttää sitä, että yrittäjän on päivitettävä ammattiosaamistaan nykyiseen työhön. Yrittäjällä on mahdollisuus saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuessaan koulutusrahastosta aikuiskoulutusrahaa. Tämäkin mahdollisuus on valitettavan monelle yrittäjälle tuntematon asia. Toisaalta, vaikka tästä tietäisi, niin aikuiskoulutusrahan saaminen ei ole kaikille yrittäjille mahdollista YEL-työtulon alhaisuudesta johtuen. Minimitason YEL-työtulo tai edes työttömyysturvan alarajalla oleva YEL-työtulo, joka tänä vuonna on 12 564 euroa, ei riitä täyttämään aikuiskoulutusrahan saamisen edellytyksenä olevaa työhistoriaedellytystä. Yrittäjä täyttää aikuiskoulutustuessa vaadittavan työskentelyä koskevan edellytyksen vasta kun vuotuinen YEL-työtulo on tänä vuonna vähintään 14 256 euroa (1 188 euroa/kk). Ansioraja on sama yrittäjillä ja työntekijöillä. Tällaisia, työhistoriaedellytykset täyttäviä, vuosia pitää olla vähintään kahdeksan. Ne voivat kuitenkin koostua YEL-vakuutettujen vuosien ja työntekijänä TyEL-vakuutettujen vuosien kombinaationa.

Aikuiskoulutusrahaan on tulossa tänä vuonna leikkauksia 1.7. alkaen, eikä yrittäjä voi saada ansiosidonnaista koulutusrahaa kuten työntekijä, vaan ainoastaan perusosan. Toisaalta yrittäjällä on mahdollisuus harjoittaa osa-aikaista yrittäjätoimintaa ammattiopintojen rinnalla ja nostaa yrityksestä palkkaa tietyissä rajoissa aikuiskoulutusrahan lisäksi. Se on iso ero verrattuna siihen tilanteeseen, että opinnot pitäisi rahoittaa opintotuella ja lainalla tai vähimmäisturvan työttömyysetuudella, kuten peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Vähimmäisturvan työttömyysetuus on kylläkin samaa suuruusluokkaa kuin koulutusrahan perusosa, mutta työttömyysetuutta ei pääsääntöisesti makseta, jollei yrittäjätoiminta pääty.

Oletko itse miettinyt kouluttautumista uuteen ammattiin? Jos olet tai tiedät yrittäjäpuolisosi tai yrittäjäystäväsi tätä miettineen, niin kannattaa tutustua koulutusrahaston verkkosivuihin ja niihin edellytyksiin joilla uudesta ammattiunelmasta voi tulla totta. Huolehdi siis siitä, että YEL-työtulosi on sellaisella tasolla, että aikuiskoulutusrahan saaminen ei jää siitä kiinni.

Arja Iisakkala

Vakuutuspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö
Arja työskentelee Varman vakuutuspalveluissa asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän osallistuu päivittäisessä työssä yritysten ja yrittäjien työeläkevakuuttamisen erityistilanteisiin sekä Suomessa että ulkomailla tehtävän työn osalta. Alan kokemusta on kertynyt 20 vuoden ajalta. Arja on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja nykyinen tehtävä tarjoaa aitiopaikan eläkevakuuttamisen toimeenpanoon työntekijöiden ja yrittäjien osalta. Viime vuosina Arja on nostanut erityisesti esille YEL-vakuuttamiseen merkitystä yrittäjien sosiaaliturvaan. – Asioiden monimutkaisuus näkyy siinä, että ratkaisut edellyttävät usein vahvaa tiimityötä ja verkostoja eri toimijoiden kesken. Vapaalla Arja mm. remontoi mökkiä ja on vapaaehtoistyössä lasten asialla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä