Miten tunnistaa vastuullisen varainhoitajan?

Hoidan työkseni Varman sijoitustoiminnossa osakerahastosalkkua eli analysoin, valitsen ja seuraan rahastoja. Aloitimme Varmassa tarkastella vastuullista sijoittamista osana aktiivisten osakerahastojen analyysiä vuonna 2011. Vastuullinen sijoittaminen käsitteenä tiedettiin suhteellisen hyvin, mutta harvalla varainhoitajalla oli vielä silloin vastuullisen sijoittamisen politiikkaa. Vielä harvempi osoitti toteuttavan sitä näkyvästi ja järjestelmällisesti käytännön tasolla, vaikka markkinointimateriaali ja vastuullisen sijoittamisen asiantuntija saattoivat kertoa muuta.

Alalla onkin tapahtunut iso kehitysharppaus viime vuosina. Sanattomasti esitettyyn vastakysymykseen ”häh, mikä vastuullinen sijoittaminen” ei enää juurikaan törmää ja yhä enemmän varainhoitajat integroivat vastuullisen sijoittamisen systemaattiseksi osaksi sijoitusprosessiaan. 6 vuotta sitten vain 30 % aktiivisista rahastoistamme oli allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI). Nyt luku on 100 %.

Vastuullisuuden arvioinnissa kaikki lähtee siitä, kuinka kattava sekä konkreettinen rahastoa hallinnoivan varainhoitajan vastuullisen sijoittamisen politiikka on. Tarkastelemme muun muassa, miten ja kuinka aktiivisesti varainhoitaja pyrkii vaikuttamaan yhtiöihin, millaiset yhtiökokousten äänestyskäytännöt ovat, kuinka paljon vastuulliseen sijoittamiseen on allokoitu resursseja, miten ja kuinka monipuolisesti vastuullisuustoimista raportoidaan sekä onko varainhoitaja allekirjoittanut PRI:n.

Tärkeintä on selvittää, miten vastuullisuus huomioidaan käytännön sijoitustoiminnassa: kuinka syvälle rahaston sijoitustiimi on integroinut sijoitusprosessiinsa ympäristöön, yhteiskuntaan, hyvään hallintotapaan sekä ilmastonmuutokseen liittyvät asiat. Tai miten nämä vaikuttavat päätöksentekoon ja salkun rakentamiseen. Kun sijoituspäätösten tekijä näkee vastuullisuusasiat sekä riskien että tuottomahdollisuuksien perspektiivistä, ollaan jo askeleen pidemmällä.

Teemme vastuullisuuskartoituksen tutustumalla varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen materiaaliin ja rahastoraportteihin. Tämän lisäksi selvitämme erillisellä kyselyllä yksityiskohtaisesti vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja käytäntöjä. Seuraamme myös, täyttävätkö rahastojen omistamat yhtiöt kansainväliset yritysvastuunormit (esim. UN Global Compact). Avartavinta ovat kuitenkin keskustelut rahastojen sijoitustiimin ja vastuullisen sijoittamisen asiantuntijan kanssa, jolloin saamme paremman ja kattavamman kokonaiskuvan siitä, miten vastuullisuus toteutuu ruohonjuuritasolla sijoituspäätöksiin ja vaikuttamiseen osallistuvien toimenkuvassa. Keskustelut usein näyttävät toteen sen, ovatko vastuullisen sijoittamisen periaatteet uineet käytäntöön.

Vastuulliselle sijoittamiselle on eri mittareita, muttei standardeja, ja jokaisella sijoittajalla on oma vaatimustasonsa. Siksi sijoittajana on tärkeää kartoittaa itse, vastaavatko varainhoitajan vastuullisuuden politiikka ja käytännöt toivottua. On luonnollista, että varainhoitajat tai rahastot ovat vastuullisuuden kehityskaarella eri kohdissa. Oleellista onkin asenne ja sitoutuminen sekä eteenpäin menevä kehityssuunta. Tämän ymmärtämisessä varainhoitajien avoin ja monipuolinen viestintä on erityisen tärkeää.

Anniina Isomäki

Salkunhoitaja

Voisit olla kiinnostunut myös näistä