Osittainen vanhuuseläke - miesten hommaa?

Osittainen varhennettu vanhuuseläke, tai lyhyemmin sanottuna osittainen vanhuuseläke - tai no, alan slangilla tuttavallisesti vain OVE - kiinnostaa asiakkaitamme kovasti, vaikeasta nimestään huolimatta. Nimen hankaluudesta kertonee jotain se, miten nopeasti etunimimäinen lyhenne Ove on vakiintunut alan kielenkäyttöön. Niinpä käytän tässä kirjoituksessa osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä tuttavallista Ove-nimeä.

Varman verkkopalvelun volyymien perusteella kiinnostus näyttää olevan voimakasta ja edelleen kasvavaa. Ove-ennakkoarviota tehtiin joulukuussa 652, tammikuussa 1566 ja helmikuussa 2143 kpl.

Myös eläkehakemusten määrä on jatkanut kasvu-uralla, ja tämän vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana hakemuksia on saatu Varmaan yli 700 kpl. Kiitos hyvin palvelevan verkkopalvelun, sujuvan käsittelyprosessin ja ammattitaitoisen henkilöstömme vuolaasta hakemusvirrasta on selvitty hyvin; kuluvalla viikolla päätöksen on saanut Varmasta viikossa hakemuksen vireilletulosta!

Etukäteen on ollut vaikea ennustaa, minkälaisia asiakkaitamme uusi eläkemuoto erityisesti kiinnostaa. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana tulleista hakemuksista voi tehdä joitain kiinnostavia havaintoja. Ehkä yllättävin havainto on se, miten miesvaltainen tämä joukko on. Varman Ove-hakijoista nimittäin 70 prosenttia on miehiä. Varmassa vakuutetuista työntekijöistä ja yrittäjistä miehiä on hieman yli puolet, mutta ei lähelläkään 70 prosenttia. Mistähän miesten erityinen kiinnostus voi johtua?

Voisiko toimialarakenne selittää jotain: Eniten hakemuksia on tullut tukku- ja vähittäiskaupan toimialoilta, ja hyvin edustettuina ovat myös teollisuus, kiinteistöala, kuljetus-, varastointi ja tietoliikenneala sekä rakennusala. Yrittäjiä hakijoista on lähes neljännes, toisaalta kokonaan ilman ansiotyötä olevia noin viidesosa.

Ei ole kuitenkaan selvää kuvaa siitä, miten toimiala tai oman työn laatu vaikuttaisi asiaan. Oven saaminen kun ei edellytä työn vähentämistä, sen lopettamista tai ylipäänsä työn olemassaoloa.

Olisiko kyse siitä, että pari vuotta ennen varsinaista vanhuuseläkeikää saatavissa oleva - vaikka varhennusvähennyksellä leikattu - eläkkeen osa houkuttaa, koska osan ansaitsemastaan eläkkeestä saa itselle, omaan käteen ja omaan määräysvaltaan. Vaikka se pienentääkin vanhuuseläkettä loppuiäksi? Tätä oletusta näyttäisi tukevan se, että yli 90 prosenttia Varman Oven saajista on valinnut maksuun suuremman vaihtoehdon eli 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestään, ei 25:tä prosenttia.

Tai voisiko olla niin, että naiset arvostavat miehiä enemmän pitkäjänteistä tulevaisuuden, varsinaisen vanhuuseläkeiän, suunnittelua ja suurempaa vanhuuseläkettä?

Vai olisiko miehinen nimi - Ove - vaan tälläkin kertaa enne? Ainakin eläkepäätöstilastojen seuranta on tänä vuonna poikkeuksellisen mielenkiintoista.

 

Jyrki Rasi

Eläkejohtaja

Jyrki Rasi johtaa Varmassa kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalvelut -osastoa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä