Lisää läpinäkyvyyttä omistajuuteen

Julkaisimme tänään uudistetut omistajaohjauksen periaatteet, joissa kerrotaan, mitä odotuksia Varmalla on merkittävänä osakkeenomistajana yhtiöille. Samalla halusimme lisätä omistajuuden ja sen käytäntöjen läpinäkyvyyttä kertomalla julkisesti ja avoimesti, miten Varma käyttää omistajuuden mukanaan tuomaa vaikutusvaltaa yhtiöissä ja mitä sillä tavoitellaan.

Tavoite on kirkas: saada osakkeenomistajille hyvää pitkän aikavälin tuottoa, kestävällä tavalla.

Varma on pitkäjänteinen omistaja, ja meiltä löytyy kärsivällisyyttä, jos uskomme siihen, että yritys toiminnallaan pystyy luomaan arvoa pitkällä aikavälillä. Edellytämme yrityksiltä vastuullisuutta, jonka merkitys vain korostuu, kun luodaan kestäviä menestystarinoita.

Omistajana meille on tärkeää myös osakkeenomistajien yhdenvertaisuus. Olemme valmiita käyttämään omistusosuuden mukanaan tuomaa valtaa, mutta ehdoton periaate on, että kaikkia osakkeenomistajia kohdellaan yhdenvertaisesti. Osakkeen hyvä kokonaistuotto on kaikille omistajille – koosta riippumatta – yhteinen intressi.

Omistajan ääni näkyy yhtiön hallitusta nimitettäessä

Sellaisissa yhtiöissä, joissa Varmalla on iso omistusosuus, haluamme tietenkin käyttää vaikutusvaltaamme. Silloinkin tähtäimessä on pikemminkin rooli aktiivisena omistajana – ei aktivistisijoittajana, joka pyrkisi hallituksen tontille.

Meille ensisijainen keino vaikuttaa yhtiöihin on, että olemme mukana keskusteluissa yhtiön hallitusta muodostettaessa. Sen jälkeen luotamme siihen, että osaava ja pystyvä hallitus sekä toimiva johto päätöksillään ja työllään luovat parhaiten arvoa osakkeenomistajille. Seuraamme toki yhtiöiden kehitystä tarkasti ja käymme dialogia yhtiöiden johdon kanssa. 

Viimeisen 10‒15 vuoden aikana hallituksen painoarvo yrityksen johtamisessa on noussut merkittävästi. Valtaa on siirtynyt toimivalta johdolta hallitukselle, ja siten hallitustyöskentelystä on tullut entistä vaativampaa. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että hallituksen kasaamiseen pannaan paljon paukkuja. Nimitysprosessi onkin suomalaisissa yhtiössä ammattimaistunut merkittävästi kuluneen 10 vuoden aikana.

Pohjoismaisessa omistusrakenteessa, jossa yhtiöissä on usein muutama isompi omistaja, nimitystoimikuntakäytäntö on mielestäni järkevä ja toimiva. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnat ovat Varmalle tärkeä kanava omistajan äänen esiin tuomisessa, ja olemme mukana niissä aina silloin, kun meidän omistusosuutemme sen mahdollistaa ‒ yhtiöiden arvonnousua edesauttamassa ja siten nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien asiaa ajamassa.

Tiedote: Varma nostaa hyvän hallitustyöskentelyn ja vastuullisuuden omistajaohjauksen keskiöön
Omistajaohjauksen periaatteet (pdf)

Reima Rytsölä

Varatoimitusjohtaja, sijoitukset

Voisit olla kiinnostunut myös näistä