Suomen taloudesta vaihteeksi hyviä uutisia

Ekonomistit puhuvat kovista ja pehmeistä indikaattoreista talouden tilaa arvioidessaan. Pehmeät luottamusta ja odotuksia kuvaavat indikaattorit ovat nousussa ja vahvistuneet kautta linjan. Varoittelijat kuitenkin vielä vähän toppuuttelevat. Taloudessa näyttää siltä nyt, että tunnelmat ovat korkealla, ja reaalitalouskin on kohentumassa.

Kuluttajien luottamus talouteen on miltei ennätyksellisen vahvaa. Kulujat näkevät Suomen talouden tilan erittäin valoisana, odotukset omasta tilanteesta ovat hyvät. Yrityskentällä mielialat eivät ole aivan yhtä korkealla, mutta odotukset ovat vihdoin vahvistuneet myös Elinkeinoelämän luottamusbarometrissä.

Työllisyys on parantunut. Teollisuustuotannon pitkään jatkunut alamäki näyttää tasaantuneen. Kasvu on edelleen kotimarkkinavetoista, investoinnit ovat kuitenkin virkoamassa ja kustannuskilpailukyvyn kohentumisen odotetaan auttavan viennin elpymistä.

Suomella on takanaan menetetty vuosikymmen taloudessa. Puhdin taloudesta vei paitsi finanssikriisi ja siitä seurannut velkakriisi, niin myös oman taloutemme ominaispiirteisiin liittyvät pulmat. Rakennemuutos jatkuu vielä pitkään. Supistuneet toimialat ovat osin korkean lisäarvon toimialoja.

Suomen pankki ennustaa uudessa katsauksessaan, että talous kasvaa tänä vuonna 1,6 % edellisvuodesta. Ennustettu kasvuvauhti vielä riitä julkistalouden tasapainottamiseen, mutta kasvun pohjan odotetaan laajenevan. Haasteita on siis vielä edessäkin.  Uusia työpaikkoja on kuitenkin syntynyt ja yritystoimintaa virinnyt.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön äskettäin julkaiseman PK-yritysbarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdanne- ja kannattavuusodotukset ovat kohentuneet yhtä jalkaa talouden virkoamisen kanssa. 44 % vastaajista odottaa suhdanteiden paranevan edelleen seuraavan vuoden aikana.

Tarvitsemme uusia työpaikkoja. Suomen talouden virkoaminen avaa tulevaisuuden näkymiä.  Tarvitsemme paitsi uusia kasvuhakuisia yrityksiä, jotka luovat uusia tuotteita, toimintatapoja ja markkinoita, niin myös isomassakin mittakaavassa kasvuhakuisten yritysten uusiutumista. Bisnesmallit reivataan uuteen asentoon monessa pk-yrityksessä. Muutoksia tapahtuu yritysrakenteissa, työntekemisen tavoissa ja tuotantoalustoissa. 

Uusilla yrityksillä on tärkeä rooli uudistumisessa ja vakiintuneiden toimijoiden kirittämisessä sekä kilpailussa että osana yhteisiä arvoverkkoja. Ne yritykset, jotka onnistuvat kehittämään teknologioita ja prosesseja, jotka parantavat tuotannontekijöiden tuottavuutta, tuottavat eniten voittoa. Jaetut arvoketjut ja verkostot kasvattavat lisäarvoa ja luovat strategisia kumppanuuksia yritysten välille.

Kun yritys on tosissaan etenemässä kasvupolulla, kannattaa pohtia vakavasti myös voimavaroja.  Yrittäjyys on kestävyyslaji. Kasvu ja uuden yritystoiminnan luominen vaativat osaamista ja riskinottoa. Pitää uskaltaa, vaikka on epävarma. Muutokset ovat usein vaikeasti hallittavia. Yrittäjän elämän varrelle osuu monenlaista - suunnitelmia ja yllätyksiä, onnistumisia ja epäonnistumisia. Yrittäjä itse on yrityksen tärkein resurssi kontakteineen, osaamisineen ja verkostoineen jokaisessa yrityksen elinkaaren vaiheessa. Kovat ja pehmeät indikaattorit kannattaa ottaa tarkkailuun myös omassa yrityksessä! 

Suomen Pankin ennuste

PK-yritysbarometri

Katja Bjerstedt

Pääekonomisti
Katja on Varman pääekonomisti. Hänen työhönsä kuuluu laajasti Varman toimintaympäristön arviointi. Katjaa kiinnostavat taloudessa sekä suhdanteet että rakenteet, sillä työeläkkeiden rahoittaminen riippuu talouden, työllisyyden ja tuottavuuden kasvusta sekä pääomamarkkinoiden kehityksestä. Väestön ikääntyminen vaikuttaa talouteen monella tapaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Katja on myös vähän sosiaalitäti. Suomen lakisääteinen työeläke luo vakautta talouteen ja ihmisten elämään. Sen kehittäminen on tärkeää, niin että se on oikeudenmukainen ja kestävä niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin. Vapaa-ajallaan Katja on intohimoinen lukija. Hän harrastaa leffoja, taidetta ja hyötyliikuntaa ja yrittää opetella golfaamaan.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä