Pitkät päälle työkykyjohtamisen opintopolulla

Varma osallistui viime vuonna Demos Helsingin koordinoimaan Työ 2040 -hankkeeseen, jossa tarkasteltiin työn muutosta mm. skenaariotyöskentelyn kautta. Työkykyjohtamisen opintopolun yhdeksän webinaarin puitteissa viemme tässä hankkeessa käynnistynyttä pohdintaa vielä vähän pidemmälle yhteistyössä asiantuntijoiden ja asiakkaidemme kanssa. Nostan tässä esiin joitakin ajatuksia, joita kevään webinaareista on jäänyt mieleen.

Oppiminen ja utelias suhtautuminen teknologiaan ja ihmisiin

Demos Effectin vastaava konsultti Johannes Nuutinen korosti sitä, että tulevaisuuden töissä korostuu monipuolisuus sekä kyky tehdä töitä koneiden sekä muiden ihmisten kanssa. Työtavat ovat yhä kriittisempi tekijä yritysten menestyksessä ja jokainen on vastuussa omista työtavoistaan entistä vahvemmin. 

Työntekijän tärkein tehtävä on oppiminen ja tärkein kyvykkyys on utelias suhtautuminen teknologiaan ja ihmisiin. Uteliaisuus ei ole vain yksilön asia, vaan myös yhteisön ominaisuus. Utelias on kiinnostunut maailmasta ja katsoo sitä laajasti. Uteliaat yksilöt ja yhteisöt tarttuvat maailman ongelmiin. Utelias uskaltaa uusia tapoja siihen, miten asioita voi tehdä fiksummin ja tehokkaammin. Utelias näkee mahdollisuuksia, oppii uutta, näkee asiat mahdollisuuksina oppia uutta, on empaattinen ja ymmärtää erilaisuutta.

Katso tallenne

Osaamisen kehittäminen ei ole kurssittamista

Trimmi Inspiren toimitusjohtaja Pauliina Inervon mukaan osaamisen kehittäminen voi olla kokemusten vaihtamista yritysten välisessä ekosysteemissä, virtuaalikonsernissa, jossa rakennetaan kiihdytyskaistoja tunnistettuihin osaamisen jakamisen täsmätarpeisiin. Osaaja voi siirtyä työssäoppimaan tai jakamaan osaamistaan toiseen yritykseen tai saman konsernin toiselle liiketoiminta-alueelle ja saada sieltä tuekseen työparin. Sovitun ajanjakson jälkeen hän palaa omaan työhönsä.

Katso tallenne

Näytä, älä väitä

Rohkean henkilöstöjohtamisen sanansaattaja Aki Ahlroth puhui omassa webinaarissaan siitä, että työ itse on työhyvinvoinnin ytimessä. Tulevaisuuden HR on poikkitieteellinen organisaatioarkkitehti, joka luo virtaustehokkaita prosesseja sekä varustaa ja valmentaa työntekijät sellaiseen kuntoon, että arvon tuottaminen loppuasiakkaille on mahdollista.

Tärkeintä on asenne. HR:n pitää olla pohjattoman utelias, aloitteellinen ja näyttää tekojen kautta, mihin tulevaisuuden HR pystyy.

Katso webinaaritallenne

Pitkät päälle

Kehityspäällikkö Johanna Kontio Varmasta kehotti laittamaan "pitkät päälle" ja pysähtymään tilannekuvan laatimiseen. Mihin suuntaan yrityksessä ollaan menossa? Millaiset henkilöstöön liittyvät asiat mahdollistavat tai estävät onnistumisen tähän suuntaan etenemisessä? Millainen tavoitteiden ja mittareiden mix´n match tältä pohjalta rakentuu.

Katso tallenne 

Oheisen linkin takaa löydät lisätietoa ja tallenteita vuoden 2017 Työkykyjohtamisen opintopolun webinaareista. Syksyllä jatkamme. Ilmoittaudu mukaan.

Jyri Juusti

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Jyri Juusti työskentelee työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä. Jyrin missiona on auttaa asiakasyrityksiään uudistumaan ja niiden työntekijöitä jatkamaan työssä terveysongelmienkin kanssa. Työssään Jyri auttaa kirkastamaan yrityksen tilannekuvaa työkykyjohtamisen suhteen sekä sparraa ja valmentaa erityisesti johtoa ja esimiehiä. Jyriä innostavia asioita ovat arki, yhteiskunnan ja työelämän ilmiöt, epäsosiaalinen liikunta, saunominen, siirtolapuutarhamökkeily, lukeminen, elokuvat, some, perhe ja ystävät.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä