Uuteen vaiheeseen kuntoutuskumppanuudessa

Työeläkekuntoutus on kasvanut merkittävään rooliin työkyvyttömyyden ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisemisessä. Varman asiakaskunnassa on jo vuosia ollut enemmän kuntoutujia kuin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä. Tähänastinen kehitys on ollut hyvää, ja siitä on helppo olla ylpeä!

Varman asiantuntijat eivät kuitenkaan yksinään ole hyvän kehityksen takana. Kuntoutuksen onnistumisessa ratkaisevassa roolissa ovat kuntoutujan oma aktiivisuus ja motivaatio, työnantajan ja työterveyshuollon osaaminen ja yhteistyö työeläkeyhtiön kanssa sekä eläkeyhtiöiden toimeksiannosta kuntoutussuunnitelmia laativat kuntoutuksen palveluntuottajat.

Kuntoutuksen hyvän kehityskulun ja kuntoutujien työhönpaluun tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Hyvän kehityksen jatkuminen edellyttää, että kuntoutuksen palvelut seuraavat työelämän ja teknologian muutoksia. Kuntoutuspalveluiden on kehityttävä asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Myös yhteistyötä palveluntuottajien kanssa on syytä kehittää toimintaympäristön muuttuessa.

Selkeämpiä palvelukokonaisuuksia ja parempaa asiakaspalvelua

Varma siirtyy vuoden 2018 alusta uuteen toimintatapaan kuntoutuksen palveluntuottajayhteistyössä. Vahvistamme yhteistyötä syventämällä sitä kuntoutuskumppanuudeksi, ja selkeytämme palvelukokonaisuuksia ja asiakaspalvelua.

Haluamme tehdä kuntoutuspalvelumme sekä kuntoutujille että heidän työnantajilleen näkyviksi ja helppokäyttöisiksi. Parannamme myös kuntoutujiemme asiakaspalvelua lisäämällä kumppaneidemme roolia. Digitaalisia palveluja kehittämällä voimme myös valtuuttaa kuntoutujan itsensä ottamaan suurempi rooli oman kuntoutuksensa eteenpäin viemisessä.

Kumppaneiden ja digitaalisten palvelujen kautta voimme olla asiakkaidemme apuna ja saavutettavissa kattavammin ja paremmin kuin aikaisemmin, kun palvelumme sidonnaisuus paikkaan tai kellonaikaan vähenee.

Arvioimme ja kehitämme palvelujamme tiiviisti ensi vuoden aikana. Aloitamme myös kuntoutujien asiakastyytyväisyyden ja kokemusten avoimen jakamisen verkkopalvelussamme. Tavoitteenamme on alan selkeästi paras palvelukokemus!

 

Jyrki Rasi

Eläkejohtaja

Jyrki Rasi johtaa Varmassa kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalvelut -osastoa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä