Viikon vinkit työelämän kehittämiseen: Tunteiden tiedostaminen ja tunnistaminen kehittää työilmapiiriä

Suomi tavoittelee Euroopan parhaan työelämän titteliä vuoteen 2020 mennessä.

Kuten Erno Mähönen toteaa debattikirjoituksessaan*, uusimmassa keväällä 2017 toteutetussa työolovertailussa Suomi sijoittui hienosti kolmannelle sijalle Norjan ja Tanskan jälkeen. Vertailussa suomalaisen työelämän suurimmiksi vahvuuksiksi osoittautuivat osaaminen, työn ja perheen yhteensovittaminen sekä vaikutusmahdollisuudet oman työn sisältöön.

Eniten kehittämistä meillä on työpaikan henkisessä ilmapiirissä, työpaikkakiusaamisen vähentämisessä ja esimiesten aktiivisemmassa palautteen annossa. Kärkimaihin verrattuna Suomessa keskimäärin harvempi luottaa esimieheensä tai kokee saavansa tältä apua ja tukea. Kiusaaminen, henkinen väkivalta ja sanallinen parjaaminen on Suomessa huomattavasti kärkimaita yleisempää.**

Mitä asialle on tehtävissä? Eveliina Salonen puhuu Helsingin Sanomissa*** työpaikalla vaikuttavien tunteiden tiedostamisen ja tunnistamisen tärkeydestä. Tunteet vaikuttavat valtavasti sisäiseen vuorovaikutukseen työyhteisöissä, ja vain tiedostamalla ne pystymme kontrolloimaan niiden vaikutuksia. Esimiehellä on tässä suuri rooli, sillä esimiehen innostus ja ärtymys tarttuvat työntekijöihin. Hyvä esimies sekä tarkastelee omia tunteitaan että on halukas ja kyvykäs ruokkimaan myönteisiä tunteita muissa.

Anne Birgitta Pessi toteaa****, että työelämässä myötätunnon on osoitettu parantavan sosiaalisia suhteita, kasvattavan luottamusta ja vahvistavan sitoutumista työpaikkaan. Myötätunnon kulttuurissa jokainen työntekijä nähdään kokonaisena ihmisenä iloineen ja suruineen, ja hänestä välitetään.

Seuraavan kerran, kun saavut työpaikalle, pohdi: kun tulen huoneeseen, mitä tulee huoneeseen? Tuonko mukanani myönteisyyttä, hyväksyntää ja myötätuntoa vai kenties negatiivisuutta, ahdistusta ja pelkoa? Paras tapa vaikuttaa oman työpaikan ilmapiiriin kun on tehdä pieniä mikromuutoksia omassa toiminnassa.

Myötätuntoista viikon jatkoa ja positiivisia tunnekokemuksia toivottaen,
Sonja

Vinkit:

*Suomessa on Euroopan paras työelämä - melkein (Kauppalehti)

**Suomen työelämä Euroopan 3. parasta - Työelämä 2020 -hankkeen välitilanteen tarkastelua (Työelämä 2020)

***Empatia, tuki ja kannustus saavat työntekijät kukoistamaan – Näin hyvä pomo ottaa tunteet huomioon työpaikoilla (HS)

****Osoita myötätuntoa ja myötäintoa työkaverillesi (Työpiste)

Lue lisää työpaikkakiusaamisen ehkäisemisestä:

Heli Vaarasen kolumni: Työpaikkakiusaajan paluu (Yle)

Työterveyslaitoksen kattavat sivut työpaikkakiusaamisesta

Sonja Strömsholm

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Sonja Strömsholm toimii työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Varmassa. Sonjan missio on, että mahdollisimman moni voisi maanantaiaamuna herätessään olla innoissaan uuden työviikon alkamisesta ja kokea työnsä merkitykselliseksi. Työssään Sonja auttaa organisaatioita kehittämään johtamisen ja vuorovaikutuksen laatua sekä parantamaan työn mielekkyyttä ja sujuvuutta liiketoiminnan tavoitteiden suunnassa. Sonjaa innostavia asioita ovat muuttuvan työelämän ilmiöt, sisäisen motivaation ja tunteiden johtaminen, yhteisöjen rakentaminen, nykytaide, laulaminen, lukeminen ja luonto. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä