Yrittäjä maailmalla - YEL Suomessa

Yrittäjät ja yritystoiminta kansainvälistyvät teknologian kehityksen myötä. Moni yrittäjä voi yhtä hyvin työskennellä Somerolla kuin Sumatralla tai Torniossa kuin Torinossa. Kun työ ei ole aikaan ja paikkaan sidottua, niin yrittäjätoiminnan harjoittaminen aurinkoisella saarella, palmupuun katveessa joko lyhytaikaisesti tai pysyvästi on mahdollista. Satunnainen etätyön tekeminen ulkomailla tilanteessa, jossa yrittäjällä on pysyvä koti ja kirjat Suomessa, on mahdollista kenelle tahansa yrittäjälle. Sen sijaan muutto ulkomaille ja yrittäjätyön tekeminen sieltä käsin tarkoittaa pääsääntöisesti yrittäjän siirtymistä työskentelymaan sosiaaliturvaan ja YEL-vakuuttamisen päättymistä.

Tämä johtuu siitä, että yrittäjän eläkelaissa edellytetään, että yrittäjä asuu Suomessa ja harjoittaa yrittäjätoimintaa täällä. Kun asumisedellytys ei täyty, niin yrittäjätoiminta ei pääsääntöisesti ole YEL:in alaista. Esimerkiksi yrittäjätoimintaa harjoittavaa turvapaikanhakijaa ei voida vakuuttaa YEL:in mukaan ennen kuin turvapaikka ja samalla asumisoikeus on myönnetty. Tämä on iso ero verrattuna turvapaikanhakijana työskentelevään työntekijään, joka on vakuutettava TyEL:in mukaan, jos hän on 17-67-vuotias ja palkka on vähintään 58,19 euroa/kk, riippumatta siitä myönnetäänkö hänelle lopulta turvapaikka vai ei ja mistä alkaen.

Usein ratkaiseva merkitys YEL-vakuuttamisen kannalta on sillä, onko muutto ulkomaille tilapäistä vai pysyvää. Kun YEL-vakuutettu yrittäjä siirtyy tilapäisesti ulkomaille harjoittamaan yrittäjätoimintaa, YEL-vakuutuksen voimassaolo riippuu siitä mihin maahan yrittäjä muuttaa. EU-/ETA-maahan tai Sveitsiin muuttavan yrittäjän osalta sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetuksen säännöksiä, jotka mahdollistavat yrittäjän pysymisen Suomen sosiaaliturvassa enintään 5 vuoden ajan. Sen sijaan ns. sopimuksettomaan maahan kuten Venäjälle muuttavan yrittäjän on palattava pysyvästi Suomeen vuoden kuluessa, jotta YEL-vakuuttaminen voi olla voimassa ulkomaantyön aikana.

Asumisedellytyksestä voidaan poiketa lain mukaan vain toisessa EU-/ETA-maassa asuvan yrittäjän osalta, joka työskentelee yrittäjänä vain Suomessa. Käytännössä mitä kauempana Suomesta yrittäjä asuu, sitä todennäköisemmin hän työskentelee myös asuinmaassaan. Tällöin EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä asuva yrittäjä tarvitsee ratkaisun siitä, kumman maan sosiaaliturvaa häneen sovelletaan ja kumpaan maahan hän maksaa lakisääteiset maksut.

Tilanteita on monia ja Varman ulkomaanpalvelut neuvoo sinua, kun suunnittelet muuttoa tai työskentelemistä ulkomailla. Ota yhteyttä international@varma.fi tai puhelimitse 010 192 191.

Yrittäjä, tutustu myös verkkopalvelussamme olevaan esitteeseen, jossa on kerrottu tarkemmin ulkomaantyön vakuuttamisesta 

Arja Iisakkala

Vakuutuspalvelupäällikkö, ulkomaanpalvelujen päällikkö
Arja työskentelee Varman vakuutuspalveluissa asiantuntijatiimin esimiehenä. Hän osallistuu päivittäisessä työssä yritysten ja yrittäjien työeläkevakuuttamisen erityistilanteisiin sekä Suomessa että ulkomailla tehtävän työn osalta. Alan kokemusta on kertynyt 20 vuoden ajalta. Arja on aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja nykyinen tehtävä tarjoaa aitiopaikan eläkevakuuttamisen toimeenpanoon työntekijöiden ja yrittäjien osalta. Viime vuosina Arja on nostanut erityisesti esille YEL-vakuuttamiseen merkitystä yrittäjien sosiaaliturvaan. – Asioiden monimutkaisuus näkyy siinä, että ratkaisut edellyttävät usein vahvaa tiimityötä ja verkostoja eri toimijoiden kesken. Vapaalla Arja mm. remontoi mökkiä ja on vapaaehtoistyössä lasten asialla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä