Hyvinvoivan organisaation rakennuspalikat

Organisaatioiden ja yksilöiden hyvinvoinnin merkitys on tunnistettu jo vuosikymmeniä sitten.

Organisaatioiden ja yksilöiden hyvinvointi ovat aina olleet eläkevakuutusyhtiöiden ja asiakasorganisaatioiden yhteinen intressi. 

Varma on auttanut menestyksekkäästi asiakkaitaan rakentamaan uusia työkykyjohtamisen ja varhaisten työkykyriskien tunnistamisen malleja. Tänä päivänä hyvinvoivan organisaation rakentaminen on useimmissa yrityksissä ylimmän johdon tärkeimpiä tavoitteita. On edetty kauaksi niistä ajoista, kun työhyvinvointi oli vain yksi henkilöstöhallinnon pakollinen osa-alue.

Ennen työkykyjohtamisella tarkoitettiin ennen kaikkea sitä, että tunnistetaan työkyvyttömyystapaukset vähän ennen kuin ne realisoituvat, ja tarjotaan ajoissa kuntouttavaa tukea työkykyongelmista kärsiville yksiköille. Kun puhutaan hyvinvoivasta organisaatiosta laajemmin, lähtökohtana ei ole niinkään työkykyriskit, vaan laajasti ottaen kaikki ne tekijät, jotka mahdollistavat organisaation ja siinä toimivien yksilöiden kestävän ja tuloksellisen kasvun ja kehittymisen. Hyvinvoiva organisaatio tuottaa hyvinvointia ja lisäarvoa niin omistajille, asiakkaille kuin työntekijöillekin.

Hyvinvoivan organisaation työntekijät ovat paitsi työkykyisiä, myös sitoutuneita, motivoituneita ja aidosti innostuneita työstään. Sitoutuneisuudella ei tässä tarkoiteta vain henkilöstön työurien pituuksia, vaan sitä, että sitoutuneet henkilöt tuovat työpaikalle mukanaan enemmän luovuutta, proaktiivisuutta, laatua, yhteistyökykyä ja vilpitöntä asiakaspalveluasennetta.

Hyvinvoiva organisaatio koostuu monista eri elementeistä. Varma ja Deloitte ovat yhdessä kehittäneet Suomen oloihin muokatun viitekehyksen Bersin by Deloitten Simply Irresistible Organization -mallista.

Mallin mukaan hyvinvoiva organisaatio koostuu viidestä eri elementistä:

  1.  inspiroivasta johtamisesta ja kulttuurista
  2. organisaatioon ja ilmapiiriin liittyvistä tekijöistä
  3. hyvästä esimiestyöstä ja yksilöiden kehittämisestä
  4. itse työhön liittyvistä tekijöistä
  5. yksilöiden hyvinvoinnista ja työkyvystä.

Luottamusta herättävä johtaminen voimaannuttaa työntekijät tekemään oikeita päätöksiä, kun taas toimivat organisaatiorakenteet ja positiivinen ilmapiiri tekevät työnteosta joustavampaa ja hauskempaa. Hyvä esimiestyö puolestaan mahdollistaa työntekijöiden kasvun ja kehityksen coachaamisen ja monisuuntaisen palautteen kautta, kun taas työntekijän sisäinen motivaatio itse työtä kohtaan herättää luovuutta ja omistajuutta. Kaiken taustalla oleva yksilön psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi takaa sen, että yksilöllä on voimavaroja proaktiivisesti edistää organisaation kasvua ja kehittymistä strategiassa ja tavoitteissa määriteltyyn suuntaan.

Ei kuitenkaan ole olemassa yhtä oikeaa tapaa rakentaa hyvinvoiva organisaatio, vaan tärkeintä on, että eri elementit ovat tasapainossa, ja että organisaatioon lähtökohtaisesti palkataan sellaisia henkilöitä, jotka kokevat kyseisen organisaation kulttuurin ja toimintatavat positiivisiksi. Miltä hyvinvoinnin elementit näyttävät sinun organisaatiossasi?

Blogin kirjoittaja, Deloitten Eva Tuominen, puhuu 21.11. Huominen voittaa eilisen -Varmasti! - asiakastapahtumassa Varman suurasiakkaiden kanssa kehitetystä uudesta Henkilöstön jatkuvan kuuntelemisen mallista.

Eva Tuominen

Director, Human Capital, Deloitte
Eva Tuominen vastaa Deloitten Human Capital -palvelualueesta Suomessa. Hänellä on yli 15 vuoden laaja-alainen kokemus mm. henkilöstöjohtamisen kehittämisestä ja HR-teknologiakonsultoinnista. Eva on työskennellyt globaalien ja paikallisten asiakkaiden kanssa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä