Myyttejä milleniaaleista ja mielekkyydestä

Marraskuun toisissa linkkivinkeissä syvennytään milleniaaleihin ja nuoriin työelämässä.

Y-sukupolvi tulee kattamaan jo noin 50 % työvoimasta vuoteen 2020 mennessä. Y-sukupolvi eli milleniaalit määritellään usein 80-luvun loppupuolen ja 90-luvun alkupuolen välillä syntyneiksi, tällä hetkellä noin 18–34-vuotiaiksi nuoriksi aikuisiksi.

Nuoriin ja työelämään liittyy paljon strereotypioita, uskomuksia ja myyttejä. Kuusi niistä kumotaan Pasi Pyöriän toimittamassa kirjassa, jota Helsingin Sanomat esittelee*. Yleisestä käsityksestä poiketen esimerkiksi nuorten työn arvostamisen vähenemiselle ei löydy tilastollisia perusteluja, ja suurin osa nuorista haluaa edelleen työskennellä vakaissa palkkatöissä yrittäjyyden sijaan.

Nuorten arvostuksissa ja odotuksissa on kuitenkin todettavissa myös eroja vanhempiin sukupolviin nähden. Josh Bersin pohtii Helsingin Sanomien artikkelissa**, että nuorille perinteiset edut kuten palkka, ura tai asema eivät ole ensisijaisia tavoitteita, vaan suuremmassa roolissa on työn merkitys ja mielekkyys. Myös vahva oppimishalu ja tarve jatkuvaan palautteeseen korostuvat.

Bersinin mukaan nuoret ovat myös hyvin avoimia ja rehellisiä. Nuorten kehittämisehdotukset ja jopa -vaatimukset voivatkin parhaassa tapauksessa viedä työpaikkaa vahvasti eteenpäin.

Lisäksi nuoret arvostavat monipuolisia kehittymismahdollisuuksia sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. He ovat valmiita kovaan ja haastavaan työhön, kuitenkaan vapaa-ajasta liikaa tinkimättä.

Kuten Kauppalehden artikkelissa*** todetaan, milleniaalit ovat sukupolvena parhaimmillaan tehokkaita, taidokkaita ja tuloksenhakuisia työntekijöitä. He ovat kuitenkin myös tottuneita nopeaan kehitykseen, eivätkä pelkää vaihtaa työpaikkaa tarvittaessa. Tämä luo positiivisen haasteen työnantajille, jotka haluavat olla mukana kilpailemassa parhaista osaajista.

On kuitenkin hyvä muistaa, että kun puhumme nuorista, milleniaaleista tai mistä tahansa ihmisryhmästä, luonnehdinnat ovat aina vain suuntaa-antavia. Kaiken ikäisissä on monenlaisia yksilöitä, eikä sukupolven perusteella voi vetää aukottomia johtopäätöksiä kenestäkään.

Kuulun itsekin milleniaalien joukkoon ja allekirjoitan kyllä ikäluokkani vahvasti etsivän työltä sisäisesti motivoivaa sisältöä ja merkitystä. Mutta toisaalta, eikä työn mielekkyys ole tärkeää meistä aivan jokaiselle?

Lukuiloa ja merkityksellistä marraskuun jatkoa,
Sonja
 
"Viikon vinkeissä Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Sonja Strömsholm koostaa yhteen mielenkiintoisia artikkeleja ja blogikirjoituksia työelämän kehittämisen ajankohtaisista aiheista. Linkkivinkkien tarkoitus on tarjota sinulle uusia innostavia ajatuksia ja työkaluja työsi tueksi Suomen eri huippuasiantuntijoilta."

TOP3-vinkit:

*Nuoret eivät vieroksu töitä tai hallitse kaikkea teknologiaa – Kumosimme kuusi myyttiä nuorista ja työelämästä

**Näin milleniaalit muuttavat työelämää: He ovat kärsimättömiä, konservatiivisia ja kyseenalaistavia sanoo HR-analyytikko

***Näin palkkaat tulevaisuuden osaajan – milleniaalien rekrytointi

---

Lue lisää nuorten työelämäodotuksista:

Nuorisobarometri 2016

Sonja Strömsholm

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Sonja Strömsholm toimii työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Varmassa. Sonjan missio on, että mahdollisimman moni voisi maanantaiaamuna herätessään olla innoissaan uuden työviikon alkamisesta ja kokea työnsä merkitykselliseksi. Työssään Sonja auttaa organisaatioita kehittämään johtamisen ja vuorovaikutuksen laatua sekä parantamaan työn mielekkyyttä ja sujuvuutta liiketoiminnan tavoitteiden suunnassa. Sonjaa innostavia asioita ovat muuttuvan työelämän ilmiöt, sisäisen motivaation ja tunteiden johtaminen, yhteisöjen rakentaminen, nykytaide, laulaminen, lukeminen ja luonto. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä