Viikon vinkit työelämän kehittämiseen: Kiire syntyy kyvyttömyydestä tunnistaa, mikä on tärkeää

Tämän viikon linkkivinkeissä keskitytään kiireen ja stressin selättämiseen.

Onko sinulla jatkuvasti tuhat rautaa tulessa ja aika ei millään tahdo riittää kaikkeen? Teetkö paljon töitä, mutta kaikki tuntuu silti olevan kesken? Koetko jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta ja hallinnantunteen puutetta arjessasi?

Jatkuvat keskeytykset, informaatiotulva, kiihtyvä muutostahti ja työn pirstaleisuus haastavat helposti työkykymme. Hallinnantunne katoaa ja arki on vain asiasta toiseen selviytymistä. Työmme ei virtaa emmekä saa aitoja onnistumisen kokemuksia, kun tekeminen on enimmäkseen tulipalojen sammuttelua ja lyhyen tähtäimen reagointia kaikkein akuuteimpiin asioihin ja vaatimuksiin.

Kiireessä unohdamme helposti, mitä lopulta olimmekaan tekemässä. Unohdamme kysyä itseltämme, mikä olikaan perustehtäväni? Mitä minun pitikään saada aikaan? Mitkä ovat päätavoitteeni? Tommy Hellsten onkin määritellyt kiireen syntyvän kyvyttömyydestä tunnistaa, mikä on tärkeää.

Toisaalta Hellsten on myös todennut, että luomme itse kiireen. Siksi voimme luoda myös kiireettömyyden. Kuten Sampsa Puttonen kiteyttää Työterveyslaitoksen blogikirjoituksessaan*, aikaa ei voi hallita, mutta kiirettä voi. Sinulla, minulla ja Elon Muskilla on saman verran aikaa käytettävissämme. Kyse on siitä, mihin aikamme käytämme ja miten siihen suhtaudumme.

Professori Riitta Viitala avaa Helsingin sanomien haastattelussa**, miten paljon suhtautumisemme aikaan, kiireeseen ja työhön on viime vuosina muuttunut. Viitalan mukaan aikaa arvostetaan nykytyöelämässä liian vähän. Hän toteaa: "Yhä useammalla meistä työn tulokset eivät riipu siitä, osaammeko me työmme vai emme. Sen sijaan tulos riippuu siitä, oliko aikaa tehdä työ kunnolla vai ei."

Kiireen tunteen selättämisen eteen voimme tehdä itsekin paljon, mutta usein tarvitsemme siihen myös työyhteisömme apua. Psykologi Tapani Riekki kehottaakin kirjoituksessaan*** sopimaan yhteiset pelisäännöt esimerkiksi siihen, miten työrauhan tarpeesta kommunikoidaan. Jos emme anna muille mahdollisuutta keskittyä tärkeimpiin tehtäviin rauhassa, emme voi tätä rauhaa odottaa itsellemmekään.

Jokaisen meidän tärkein tehtävä on kuitenkin huolehtia ensin omasta työkyvystämme. Kun arvostamme omaa aikaamme ja kunnioitamme omia rajojamme, meidän on helpompi sallia se myös muille.

Tiukan paikan tullen kysy seuraavan kerran itseltäsi: "Mitä itseään arvostava ihminen tekisi tässä tilanteessa?"

Läsnäolevaa viikkoa ja lukuiloa toivottaen,
Sonja

TOP3 vinkit:

*Aikaa ei voi hallita, mutta kiirettä voi

**Professori: Hutiloinnista on tullut normaalia nykyajan työelämässä, koska kaikilla on niin kiire – ”Yllätymme vasta, jos kaikki meneekin putkeen”

***5 vinkkiä keskittyneempään työhön

Lue lisää aikaansaamisesta ja työn hallinnasta:

Viisi vinkkiä oman työn hallintaan

Näin treenaat aivosi huippukuntoon

Sonja Strömsholm

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Sonja Strömsholm toimii työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Varmassa. Sonjan missio on, että mahdollisimman moni voisi maanantaiaamuna herätessään olla innoissaan uuden työviikon alkamisesta ja kokea työnsä merkitykselliseksi. Työssään Sonja auttaa organisaatioita kehittämään johtamisen ja vuorovaikutuksen laatua sekä parantamaan työn mielekkyyttä ja sujuvuutta liiketoiminnan tavoitteiden suunnassa. Sonjaa innostavia asioita ovat muuttuvan työelämän ilmiöt, sisäisen motivaation ja tunteiden johtaminen, yhteisöjen rakentaminen, nykytaide, laulaminen, lukeminen ja luonto. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä