Yhdessä pääsee pidemmälle

Maaliskuun vinkeissä pohditaan vuorovaikutustaitoja ja niiden merkitystä uudessa työssä.

Mitkä ajatusmallit tukevat aikaansaamista ja tuloksentekokykyä muuttuvassa maailmassa? Katri Saarikivi ja Minna Huotilainen väittävät Ylen artikkelissa*, että useiden työpaikkojen ihmiskäsitys on vanhentunut. Monilla työpaikoilla empatiaa ja vuorovaikutustaitoja ei ole pidetty tärkeinä. Kuitenkin tutkitusti vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa eniten siihen, saako tiimi jotain aikaiseksi yhdessä. Empatiataidot ennustavat myös tiimien ongelmanratkaisukykyä ja menestymistä.

Vuorovaikutustaitojen arvostuksen kasvu onkin viime vuosina alkanut näkyä työmarkkinoilla ainakin kahdella tapaa. Juho Jokinen avaa Ylen artikkelissa**, miten sosiaalisesti kyvykkäät ihmiset työllistyvät helpommin ja myös tienaavat muita työntekijöitä enemmän. Trendi on selvästi kasvava, eli palkkaero muihin työntekijöihin kasvaa koko ajan.

Karoliina Jarenko*** pitää Filosofian Akatemian kirjoituksessaan yhdessä tekemisen taitoja jopa vuoden 2018 uuden työn avainkäsitteenä. Kun asiakkaiden ongelmat ovat yhä monimutkaisempia ja toimintaympäristö ennustamaton, ratkaisuja ei voida enää tuottaa menestyksekkäästi yhden ihmisen voimin. Työ perustuu yhä enemmän yhdessä ajattelemiseen. Juuri tämän vuoksi uusi työ vaatii tekijöiltään hyviä vuorovaikutustaitoja.

Yhteinen suunnittelu, toisten ymmärtäminen, erilaisten ajatusten yhteensovittaminen ja tiimin kesken jaettu toteutus voi tuntua työläältä. Kuten Jarenko toteaa***: "Yhteistyö vaatii erilaista psykologista orientaatiota, eli halua avautua dialogille. Se vaatii myös muutoksia konkreettisissa työn tekemisen tavoissa, mikä saattaa kiireiselle ihmiselle tuntua mahdottomalta vaatimukselta."

Kuitenkin kompleksisessa maailmassa menestyminen vaatii nimenomaan organisaation kehittämistä suuntaan, jossa yhdessä tekeminen sujuu. Silloin ideat virtaavat ja jokaisen osaaminen saadaan täysimääräisenä käyttöön asiakkaiden ongelmien ratkaisemista varten.

Jokainen meistä voi olla parantamassa työporukkamme vuorovaikutuksen ja psykologisen turvan laatua - tai sitten huonontamassa sitä. Onneksi Jokinen toteaa**: "Vaikka luonteenpiirteillä on vaikutusta, sosiaalisessa kyvykkyydessä on kyse opituista toimintatavoista ja taidoista."

Miten sinä lähdet kehittämään omia vuorovaikutustaitojasi tänä keväänä?

“Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä kauas, mene yhdessä.” - Afrikkalainen sananlasku -

Yhteisöllistä maaliskuun jatkoa,
Sonja

*Töitä tarjolla: Empatiaan ja vuorovaikutukseen kykenevä saa paikan

**Nyt se on tutkittu: Työelämä suosii sosiaalisia ihmisiä – he sekä työllistyvät paremmin että ansaitsevat enemmän 

***"Uuden työn" avainkäsite ei olekaan itseohjautuvuus

---

Viikon vinkeissä Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Sonja Strömsholm koostaa yhteen mielenkiintoisia artikkeleja ja blogikirjoituksia työelämän kehittämisen ajankohtaisista aiheista. Linkkivinkkien tarkoitus on tarjota sinulle uusia innostavia ajatuksia ja työkaluja työsi tueksi Suomen eri huippuasiantuntijoilta.

Lue lisää vuorovaikutustaidoista työelämässä

Sonja Strömsholm

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Sonja Strömsholm toimii työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Varmassa. Sonjan missio on, että mahdollisimman moni voisi maanantaiaamuna herätessään olla innoissaan uuden työviikon alkamisesta ja kokea työnsä merkitykselliseksi. Työssään Sonja auttaa organisaatioita kehittämään johtamisen ja vuorovaikutuksen laatua sekä parantamaan työn mielekkyyttä ja sujuvuutta liiketoiminnan tavoitteiden suunnassa. Sonjaa innostavia asioita ovat muuttuvan työelämän ilmiöt, sisäisen motivaation ja tunteiden johtaminen, yhteisöjen rakentaminen, nykytaide, laulaminen, lukeminen ja luonto. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä