Miten lopettaa sähläys ja lisätä tehollista työaikaa?

Jatkuvat keskeytykset, informaatiotulva, kiihtyvä muutostahti ja työn monimuotoisuus haastavat tietotyöläisen työkyvyn. Yksi vahvimmin uhattuna oleva inhimillinen perustarve uudessa työssä onkin hallinnan tunne.

Olen päässyt valmentamaan aikaansaamista ja oman työn hallintaa hyvin monenlaisissa yrityksissä. Yleensä näissä valmennuksissa keskitymme siihen, miten jokainen voi itse omalla toiminnallaan ja valinnoillaan edesauttaa omaa aikaansaamistaan ja jaksamistaan.

Poikkeuksetta jokaisessa valmennuksessa kuitenkin nousee esiin myös tarve yhteisille älykkäille työtavoille. Miten saisimme porukkana asioita aikaan mahdollisimman sujuvasti ja toisiamme liikaa kuormittamatta?

On yllättävää, miten vähän organisaatioissa panostetaan yhteisten työn tekemisen taitojen analysointiin ja kehittämiseen. Työn sujuvuudella kun on valtava vaikutus työyhteisön hyvinvointiin ja edelleen tuottavuuteen.

Jo pienillä mikromuutoksilla arjessa voidaan saada aikaan huimia tuloksia. Kuinka paljon lisäarvoa pystyisitte tuottamaan asiakkaillenne, jos seuraavan vuoden aikana jokainen työntekijänne saisitte vähennettyä turhien ja epäselvien sähköpostien seassa kahlaamiseen kuluvaa työaikaa 15 minuutilla päivässä? Jo tämä tarkoittaisi vuodessa noin puolentoista työviikon verran lisää tehollista työaikaa jokaiselle, mutta luultavasti potentiaalia on vielä paljon enempään; tutkimusten mukaan kun turhaa tehotonta työaikaa voi kaikesta työhön käyttävästä ajasta olla jopa yksi kolmasosa.

Mitä työn tekemisen taidot ja älykkäät työtavat sitten ovat? Konkreettisimmillaan ne pitävät sisällään keinoja esimerkiksi mahdollisimman tarkoituksenmukaisten ja hyödyllisten kokousten järjestämiseen, nopeaan ja hitaaseen viestintään, tiedon avoimeksi tekemiseen, päätöksentekoon, työn jatkuvaan parantamiseen, keskittymisen tukemiseen ja palautumisen mahdollistamiseen.

Kaiken keskiössä on sen kirkastaminen, miten meidän tulisi työyhteisönä toimia, jotta saisimme lisättyä tehollista työaikaa ja tätä kautta palveltua asiakkaitamme mahdollisimman sujuvasti.

Sillä kun työ sujuu ja virtaa, ihminen voi työssään hyvin. Jatkuvien keskeytysten, korjaamisten, myöhästymisten, etsimisten, turhautumisten ja sähläysten sijaan työtä määrittävät hallinnantunne ja onnistumisen kokemukset, jotka ovat linjassa tiimin ja organisaation tavoitteiden kanssa.

Keskiviikkona 18.4. klo 8.30-9.30 järjestämme webinaarin, jossa pureudumme syvemmälle näihin teemoihin ja tarkastelemme konkreettisten keinojen kautta, miten aikaansaamista voidaan johtaa organisaatiossa tuloksellisesti. Webinaarin opeilla tiimisi ja organisaatiosi saa asioita tehokkaammin aikaan ja oppii keskittymään olennaiseen.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Ilmoittaudu webinaariin 18.4.2018!

Ke 18.4.2018 klo 8.30-9.30:  Älykkäät työtavat ja aikaansaamisen johtaminen organisaatiossa

Jatkuvat keskeytykset, informaatiotulva, kiihtyvä muutostahti ja työn monimuotoisuus haastavat tietotyöläisen työkyvyn.

Sonja Strömsholm

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Sonja Strömsholm toimii työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Varmassa. Sonjan missio on, että mahdollisimman moni voisi maanantaiaamuna herätessään olla innoissaan uuden työviikon alkamisesta ja kokea työnsä merkitykselliseksi. Työssään Sonja auttaa organisaatioita kehittämään johtamisen ja vuorovaikutuksen laatua sekä parantamaan työn mielekkyyttä ja sujuvuutta liiketoiminnan tavoitteiden suunnassa. Sonjaa innostavia asioita ovat muuttuvan työelämän ilmiöt, sisäisen motivaation ja tunteiden johtaminen, yhteisöjen rakentaminen, nykytaide, laulaminen, lukeminen ja luonto. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä