Taloudessa ollaan suhdannehuipulla ja markkinoilla tuulisissa tunnelmissa

Suomen talouden näkymät ovat valoisammat kuin pitkään aikaan. Ekonomistina on joutunut oikein totuttelemaan uuteen olotilaan. Talouden elpyminen on vahvaa ja laajapohjaista. Pienen avotalouden kannalta oleellisin juttu on se, että pääsimme viimein mukaan maailman markkinoiden imuun. Eikä hetkeäkään liian aikaisin.

Kilpailukykysopimus oli karvas lääke, mutta sen ajoitus oli kohdallaan.

Talouden suunta on saatu käännettyä. Kilpailukykysopimus oli karvas lääke, mutta sen ajoitus oli kohdallaan. Kustannuskilpailukyvyn parantuminen on vauhdittanut kasvua globaalin kysynnän vanavedessä. Hallitus näyttää saavuttavan talouden kohentumiselle asettamiaan tavoitteita koko joukon. Työllisyys on parantunut selkeästi. Tavoite 72 prosentin työllisyysasteen saavuttamisesta ei näytä enää mahdottomalta tehtävältä.

Hyvistä uutisista kannattaa iloita, vaikka taloudessa onkin pitkällä tähtäimellä kestävyyspulmia ja aivan liian moni on kuitenkin edelleen ilman työtä.

Markkinoilla vuosi alkanut töyssyisissä merkeissä

Pääomamarkkinoilla arvostukset kehittyivät tasaisen suotuisissa merkeissä vuoden vaihteeseen saakka ja osakekurssit kipusivat ennätyksellisin korkeisiin lukemiin. Vuoden vaihteen jälkeen on ollut tuulisempaa.

Rahapolitiikka on ollut viime vuodet talouspolitiikan keskiössä. Elimme pitkän tovin aikaa, jolloin kurssiliikkeet markkinoilla tuntuivat lähinnä heijastelevan markkinatoimijoiden odotuksia keskuspankkien seuraavista rahapoliittisista siirroista.

Poliittiset riskit ovat olleet pöydällä jo pitkään.

Myös poliittiset riskit ovat olleet pöydällä jo pitkään. Vuoden vaihteeseen saakka geopoliittisten jännitteiden kiristyminen ei juuri hermostuttanut markkinoilla. Nyt tunteet ovat palanneet markkinoille ja volatiliteetti talousotsikoihin.

Rahapolitiikan muutokset ja poliittisten jännitteiden aiheuttama epävarmuuden kasvu pääomamarkkinoilla pitävät eläkesijoittajan toimintaympäristön vaativana.

Eläkkeet on turvattu kaikissa suhdanteissa

Maksussa olevat eläkkeiden taso ei muutu, vaikka taloudessa ja kurssikehityksessä tuleekin aina töyssyisiä vaiheita vastaan. Nykyisen ja tulevan eläkkeensaajan on tärkeää tietää, että perusasiat ovat kunnossa.

Suomen talouden ja työllisyyden elpyminen sekä toisaalta pitkään jatkunut suotuisa arvostusten kehitys pääomamarkkinoilla ovat tukeneet työeläkkeiden rahoittamista, maltillisena pysyvää eläkemaksun tasoa ja työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin kestävyyttä.

Vahvan vakavaraisuuden merkitys korostuu haastavassa toimintaympäristössä.

Eläkkeet on turvattu kaikissa suhdanteissa. Varmalle vahva vakavaraisuus on tärkeä kilpailuetu, jonka merkitys korostuu haastavassa toimintaympäristössä.

Eläkesijoittajien pitkän horisontin sijoituspäätösten tekemistä tukee myös niin kutsutun osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun osuuden nosto eläkeyhtiön tuottovaatimuksessa. Uudistuksesta päätettiin eläkeuudistuksen yhteydessä. Tämä muutos helpottaa sijoituspäätösten tekemistä oikeaan aikaan pitkän aikaväin näkökulmasta. Eläkkeiden turvaaminen on nimittäin kestävyyslaji!

Varma julkaisee osavuosiraporttinsa perjantaina 27.4. klo 9.

Mikä osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu?

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu on työeläkelaitosten yhteinen puskuri, jolla kannetaan osa osaketuottojen heilahtelusta aiheutuvasta riskistä. Osaketuottosidonnainen osa vastuuvelasta oli 15 % vuonna 2017 ja on vuodesta 2018 lähtien 20 %. Lisävakuutusvastuu voi vaihdella paljonkin osakkeiden arvon muuttuessa. Pienimmillään se voi vähentää vastuuvelkaa 20 % ja suurimmillaan lisätä sitä 1 %. Jos sen suuruus ylittää 1 % vastuuvelasta, vahvistetaan ko. rajan ylittävällä osalla vanhuuseläkkeiden rahastointia.

Katja Bjerstedt

Pääekonomisti
Katja on Varman pääekonomisti. Hänen työhönsä kuuluu laajasti Varman toimintaympäristön arviointi. Katjaa kiinnostavat taloudessa sekä suhdanteet että rakenteet, sillä työeläkkeiden rahoittaminen riippuu talouden, työllisyyden ja tuottavuuden kasvusta sekä pääomamarkkinoiden kehityksestä. Väestön ikääntyminen vaikuttaa talouteen monella tapaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Katja on myös vähän sosiaalitäti. Suomen lakisääteinen työeläke luo vakautta talouteen ja ihmisten elämään. Sen kehittäminen on tärkeää, niin että se on oikeudenmukainen ja kestävä niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin. Vapaa-ajallaan Katja on intohimoinen lukija. Hän harrastaa leffoja, taidetta ja hyötyliikuntaa ja yrittää opetella golfaamaan.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä