Asiantuntijana kehittyminen vaatii oman tietämättömyyden tunnustamista

Elokuun vinkeissä pohditaan asiantuntijana kehittymistä. Työssäni Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä pääsen viikottain tarkastelemaan asiakasyritystemme työtyytyväisyyskyselyiden tuloksia.

On tavallista, että monivalintakysymyksissä nousee esille työntekijöiden tyytymättömyys oman ammattitaidon kehittämismahdollisuuksiin. Usein tässä vaiheessa työnantajan edustaja on ymmällään: erilaisia koulutus-, oppimis- ja kehittymismahdollisuuksiahan on meillä tarjolla valtavasti!

Yleensä kyselyn avoimet kommentit auttavat ymmärtämään tarkemmin, mistä on kyse. Erityisesti asiantuntijatyötä tekevät vastaajat kommentoivat monesti, että itse asiassa mahdollisuuksia kyllä on, mutta aikaa kehittymiselle ja oppimiselle ei tahdo työn arjessa löytyä. Vaikka toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, työssä koitetaan sinnitellä totutuilla vanhoilla tavoilla ja tiedoilla. 

Kuitenkin nykytyössä yksi asiantuntijan tärkeimmistä ominaisuuksista on oppimis- ja uusiutumiskyky. Jokaisen osaaminen vanhentuu ennemmin tai myöhemmin.

Olli-Pekka Heinonen toteaa Länsi-Suomen kolumnissa, että koulutus, kokemus, pätevyys ja titteli tuovat toki itseluottamusta omaan ammattimaisuuteen. Tietämisen ylpeys voi kuitenkin tukahduttaa uteliaisuuden, älyllisen nöyryyden ja oppimisen nälän. Tarvitsemme uskallusta kyseenalaistaa oma erikoisosaaminen, kohdata ristiriitaisia näkemyksiä ja toimia jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisten eri tavalla ajattelevien kanssa.

Myös Reijo Karhinen argumentoi blogissaan Bonfire-sivustolla, että kysyntää tulevaisuuden hahmottamiselle on valtavasti. Siksi tarvitsemme tarpeeksi erilaisia näkemyksiä. Sosiaalinen media on hyvä ja helppo väline hakea inspiraatiota ja antaa uusia oivalluksia myös muille. Yhteinen tietoisuus tulevaisuudesta muodostuu terävämmäksi, kun asiantuntijat laajalla rintamalla osallistuvat keskusteluun.

Outi Sivonen avaa Bonfiren blogissa adaptiivisen asiantuntijuuden käsitettä. Sen keskeisiä piirteitä ovat tarve hakeutua uusien ja haasteellisten ongelmien äärelle ja niiden ratkaisemisesta nauttiminen. Olennaista on myös halukkuus tunnustaa oma tietämättömyys.

Palaan alussa todettuun ongelmaan ajan rajallisuudesta. Kärjistäen voi sanoa, että löydät aikaa ja energiaa siihen, minkä koet tärkeäksi. Kukaan ei voi hoitaa asiantuntijuutesi kehittymistä, oppimista ja uusien näkökulmien omaksumista puolestasi.

Näin lomien jälkeen levänneenä ajan varaaminen oppimiselle ja kehittymiselle saattaa tuntua helpommalta kuin yleensä. Nyt on hyvä hetki ennakoida syksyä: miten takaat, että ajattelusi ja asiantuntijuutesi kehittämiselle on tilaa myös hektisimpinä aikoina? Näille ei-kiireellisille mutta hyvin tärkeille asioille kun täytyy yksinkertaisesti varata kalenterista aikaa ja pitää sitä pyhänä ja koskemattomana. Parhaimmillaan myös työnantaja tukee ja kannustaa tähän.

Kaikesta huolimatta joudumme absoluuttisten totuuksien sijaan usein tyytymään valistuneisiin arvauksiin, kun ratkomme kompleksisia ongelmia ja hahmotamme tulevaisuutta. Sinun käsissäsi kuitenkin on, kuinka valistuneita ne ovat omalla kohdallasi.

Eteenpäin katsovaa elokuuta,
Sonja

Viikon vinkeissä Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Sonja Strömsholm koostaa yhteen mielenkiintoisia artikkeleja ja blogikirjoituksia työelämän kehittämisen ajankohtaisista aiheista. Linkkivinkkien tarkoitus on tarjota sinulle uusia innostavia ajatuksia ja työkaluja työsi tueksi Suomen eri huippuasiantuntijoilta. 

Blogi
Hyvä johtaminen lähtee itsetuntemuksesta
työelämä, työkykyjohtaminen 29.06.2018

Sonja Strömsholm

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö

Sonja Strömsholm toimii työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä Varmassa. Sonjan missio on, että mahdollisimman moni voisi maanantaiaamuna herätessään olla innoissaan uuden työviikon alkamisesta ja kokea työnsä merkitykselliseksi. Työssään Sonja auttaa organisaatioita kehittämään johtamisen ja vuorovaikutuksen laatua sekä parantamaan työn mielekkyyttä ja sujuvuutta liiketoiminnan tavoitteiden suunnassa. Sonjaa innostavia asioita ovat muuttuvan työelämän ilmiöt, sisäisen motivaation ja tunteiden johtaminen, yhteisöjen rakentaminen, nykytaide, laulaminen, lukeminen ja luonto. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä