Osakuntoutustuki auttaa palaamaan täysiaikaiseen työhön

Työelämä on nykypäivänä monimuotoisempaa ja vaativampaa kuin ennen. Työelämän jatkuva ja nopeatahtinen muutos aiheuttaa monelle työntekijälle vaikeuksia selvitä työelämässä erilaisten oireiden kanssa. Osakuntoutustuen eli määräaikaisen osatyökyvyttömyyseläkkeen tavoitteena on tukea työntekijän paluuta täysiaikaiseen työhön. Samalla työntekijä pystyy palaamaan joustavammin takaisin työtehtäviin, jotka soveltuvat hänen terveydentilalleen.

Teimme Varmassa selvityksen 73:sta osakuntoutustuen päätöksestä. Selvityksessä haimme hyviä toimintatapoja, joista voisi olla apua asiakasyrityksillemme ja työterveyshuollolle.

Paluu täysiaikaiseen työhön ei aina onnistu ensimmäisen osakuntoutustuen jakson jälkeen ja työntekijä hakee sen jatkoksi usein uutta osakuntoutustukea tai osatyökyvyttömyyseläkettä. Näitä jatkoja myös hylätään, ja työntekijä jää haastavaan tilanteeseen osakuntoutustuen päätyttyä. Selvityksestämme ilmeni, että työntekijät eivät aina saa riittävää tukea terveyshuollosta ja esimieheltä.

Osakuntoutustuen aikana säännöllisellä seurannalla ja tuella on suuri merkitys: työterveysneuvottelussa voidaan seurata työntekijän terveydentilaa ja työssä suoriutumista. Työterveysneuvottelussa myös sovitaan työntekijän, esimiehen ja työterveyslääkärin kanssa kokoaikatyöhön siirtymisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Jos työtuntien lisäämiselle ei ole terveydellistä estettä, työaikaa voidaan vähitellen lisätä työkokeilun tyyppisesti kolme kuukautta ennen osakuntoutustuen päättymistä. Ansioraja voi tällä ajanjaksolla ylittyä, ja osakuntoutustuen maksaminen jatkuu entiseen tapaan.

Osakuntoutustuki on työnantajalle keino sopeuttaa työtä työntekijän terveydentilan mukaan

Osakuntoutustuki on työnantajalle keino sopeuttaa työtä työntekijän terveydentilan mukaan. Kroonisissa sairauksissa se myös antaa lisäaikaa selvitellä terveydentilalle sopivia työtehtäviä. Onnistunutta työhön paluuta voidaan tukea muokkaamalla työnkuvaa terveydentilalle sopivaksi, esimerkiksi osa tehtävistä voidaan jättää pois. Tuki- ja liikuntaelinsairauksissa voidaan hyödyntää työfysioterapeuttia ja ergonomisia ratkaisuja.

Osakuntoutustuki on hyvä vaihtoehto myös työkokeilun jatkoksi, jos paluu täysiaikaiseen työhön ei onnistu heti työkokeilun jälkeen.
Työhön paluuta tukee työntekijän motivaatio ja tahto jatkaa työelämässä sairaudesta huolimatta. Masennusta sairastavaa työntekijää osa-aikainen työ auttaa oireiden hallinnassa ja estää syrjäytymistä. Syöpäsairauksissa osa-aikainen työ tukee jaksamista hoitojen ajan ja vaikuttaa myös mielialaan positiivisesti. Työ antaa toimeentulon lisäksi merkitystä elämälle.

Osakuntoutustuki toimii kolmeen suuntaan: toipumisvaiheessa se mahdollistaa työkokeilua pidemmän asteittaisen työhön paluun, pysyvissä sairauksissa se mahdollistaa työelämässä jatkamisen ja etenevissä sairauksissa se siirtää täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista.

Blogi
Työn murros haastaa työkykyä
työelämä, työkykyjohtaminen 08.02.2018

Leena Puurunen

Eläkeratkaisuasiantuntija

Leena Puurunen ratkaisee työkseen työkyvyttömyysetuuksia Varman kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluissa. Leena haluaa olla asiakkailleen arjen tsemppari työkykyasioissa. Häntä kiinnostaa työelämän muutoksen vaikutukset työkykyyn. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä