Ponnahdus työelämään sairastumisen jälkeen

Tiedätkö sen tunteen, kun ajatukset pyörivät mielessä ympyrää, eikä niitä meinaa millään saada jäsentymään, tai kun olet pyöritellyt jotain työtehtävää, eikä se meinaa edistyä? Usein silloin auttaa jo se, että kääntyy työtoverin tai ystävän puoleen hetkeksi juttelemaan ja ajatus kirkastuu kummasti jo hetken keskustelun jälkeen. Itseä askarruttanut asia alkaakin selkenemään ja asiassa pääsee eteenpäin. Tuen tarve kuitenkin kasvaa, mitä haastavammasta tilanteesta on kyse.

Sairastumisen jälkeen paluu työelämään on nivelvaihe, jolloin tuensaanti on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka tukee onnistunutta työhön paluuta. Reflektoinnin lisäksi tarvitaan usein aikaa ja turvallinen ympäristö. Tilastojen mukaan yli 70 % ammatillisen kuntoutuksen jälkeen palaa työelämään. Kuitenkin kuntoutustuelta työelämään palattaessa, erityisesti mielenterveyskuntoutujien kohdalla, vain reilu 40% (ETK 2017) palasi takaisin työelämään. Lukema osoittanee, että kuntoutuksen keinoissa lienee jotain parannettavaa tämän ryhmän kohdalla.

Varma oli mukana vuosina 2013–2017 toteutetussa Ponnahduslauta takaisin työelämään -hankkeessa, jonka tavoitteena oli löytää keinoja asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimineiden akateemisten mielenterveyskuntoutujien tukemiseksi takaisin työelämään. Tavoitteena oli löytää aiempaan osaamiseen ja koulutukseen perustuvat työtehtävät, joita oli kuitenkin räätälöity nykyiselle terveydentilalle sopiviksi. Suurin osa kuntoutujista oli ollut poissa työelämästä pitkään ja sairaus oli arvioitu kohtuullisen vaikeaksi. Pilotissa kokeiltiin tavanomaista pidempää työkokeilua tai työhönvalmennusta ja runsaampaa työpaikalle asti ulottuvaa työvalmentajan tukea. Tulokset olivat lupaavat, koska kuntoutujista noin 50 % palasi takaisin työelämään, 10% siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle ja loput jäivät selvittämään tilannettaan kuntoutustuen turvin.

Usein 6 kuukauden mittainen tuki työhön paluuseen riittää, kun ollaan palaamassa sairausloman jälkeen takaisin omalle työpaikalle. Tilanne on toinen, jos henkilö on palaamassa pitkältä jopa vuosia kestäneeltä sairauslomalta takaisin työelämään ja hänellä ei ole enää työsuhdetta mihin palata. Hankkeessa huomattiin, ettei tällöin perinteinen 6 kuukauden mittainen työkokeilu useinkaan riitä. Sairaudesta toipuminen on usein vielä kesken, mutta työ voisi edistää toimintakyvyn palautumista. Yhteys työelämään voi olla jo aika hatara ja on vaikea tietää, mistä edes lähteä liikkeelle ja mistä saisi apua. Esimerkiksi TE-toimistosta on apu tällä hetkellä vähäistä. Henkilö on kuitenkin vielä toipumisvaiheessa ja hän ei ehkä kykene vielä sellaiseen aktiivisuuteen mitä työnhaussa ja työelämässä vaaditaan. Ammatillinen itsetunto on usein hauras toipumisvaiheessa. Hän tarvitsee tukea ja apua sekä rinnalla kulkijan auttamaan työhön paluussa. Usein tarvitaan myös työmarkkinoiden tulkkia ja henkilöä jonka kanssa voi peilata omia ajatuksiaan työstä.

Varmassa on otettu käyttöön uusi mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu laajennettu työhön paluun malli. Se on tarkoitettu sellaisille kuntoutujille, jotka ovat palaamassa työelämään kuntoutustuelta. Työkokeilu voidaan toteuttaa useammassa työkokeilupaikassa ja liikkeelle voidaan lähteä rauhallisesti. Työkokeilujaksojen pituus voi olla vuoden mittainen entisen 6 kuukauden sijaan. Kuntoutuja saa itselleen oman työhönvalmentajan, joka tukee häntä koko matkan ajan. Varmassa tätä palvelua tarjoavat Varman kuntoutuskumppanien verkosto, joka kattaa koko Suomen.

Blogi
Kuntoutukseen tarvitaan rohkeita kokeiluja
eläketurva 27.09.2017

Merja Valle

Kuntoutuksen kehityspäällikkö
Merja Valle työskentelee kuntoutuksen kehityspäällikkönä työkyvyttömyysriskin hallinta -toiminnossa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä