Teknologiafirmat valtaavat perinteisten kiinteistösijoittajien markkinat?

Airbnb on vallannut hotellialaa ja on ilmoittanut alkavansa operoida kokonaisia kiinteistöjä ja hotelleja. WeWork kasvaa kohisten isoissa kaupungeissa ja yli 20 prosenttia Lontoon toimistotilavuokrauksesta päätyy jo co-working-operaattoreille. Onko alustatalous ja ketterät teknologiayritykset kaappaamassa perinteisten kiinteistösijoittajienkin elintilaa? Miten käy vuokrasopimuksille?

Isojen yritystenkin elinikä on lyhentynyt nopeasti viime vuosikymmeninä. Yritysjärjestelyt ja liiketoiminnan muutokset nopeutuvat ja monilla yrityksillä on vaikeuksia tehdä taloudellisia sitoumuksia, jotka ulottuvat vuosien päähän. Samaan aikaan myös datan tehokas hyödyntäminen voi sekä tehostaa toimintaa että yksinkertaisesti parantaa asiakaskokemusta ja palvelua, oli sitten kysymys yksityisistä kuluttajista tai yritysasiakkaista.

WeWork kasvaa kohisten isoissa kaupungeissa ja yli 20 prosenttia Lontoon toimistotilavuokrauksesta päätyy jo co-working-operaattoreille.

Co-working ja joustava toimistotilat voidaan helposti mieltää pienten ja aloittelevien yritysten tilaratkaisuiksi, mutta start-uppien rinnalla niihin turvautuvat maailmalla jo monet isoimmistakin yrityksistä. Valmiin tyylikkäästi sisustetun toimistotilan ottaminen käyttöön lyhyellä sitoumuksella voi palvella liiketoiminnan nopeasti kasvaessa ja tarjota myös joustomahdollisuuksia vastakkaisessa tilanteessa. Isojen yritysten asiantuntijoiden voi olla hyödyllistä kohdata kahviautomaatilla myös pienten yritysten edustajia. Kohtaamiset voivat tarjota yllättäviä liiketoimintamahdollisuuksia, osaamisen jakoa tai mahdollistaa verkostojen rakentamisen. Win-win.

On silti totta, että moni toimialansa - vaikkapa kiinteistösektorin - johtava yritys ei ole välttämättä vielä ottanut loikkaa palveluidensa sujuvoittamiseksi tai liiketoimintaan liittyvän datan hyödyntämiseksi. Fyysisiä tiloja tarvitaan jatkossakin, mutta arvoketjussa on erilaisia rooleja ja valinta kohdistuukin osin kysymykseen siitä, missä arvoketjun osassa kukin haluaa toimia. Space-as-a-Service voi olla ratkaisu monelle, silti strategisia kiinteistöjä vuokrataan pitkin sopimuksin varmasti vielä vuosia.

Ilkka Tomperi

Sijoitusjohtaja

Voisit olla kiinnostunut myös näistä