Yrittäjä, tunne työeläketurvasi!

Yrittäjiä yhdistää rohkeus, sitkeys, kyky ottaa riskejä, vastuu omasta elämästään ja usko omaan yritysideaan. Kun aloitteleva yrittäjä lähtee intohimoisesti toteuttamaan yritysideaansa ja kulujakin on paljon, siinä ei usein ensimmäisenä ole mielessä yellit, tellit, vellit ja muut. Eletään ehkä normaalia enemmän hetkessä ja vastuu omasta ja lähipiirin tulevaisuuden toimeentulosta saattaa jäädä taka-alalle.

Yrittäjän eläkevakuutus voi tuntua alussa pakolliselta, välttämättömältä kuluerältä. Nuorella aloittelevalla yrittäjällä eläkevakuutuksen työtulon määrittäminen on vaikeaa ja usein yrittäjä lähtee työtulon kanssa minimistä. Eläketurvakeskuksen toukokuussa 2018 julkaiseman tilaston mukaan jo kaksi viidestä uudesta yrittäjästä asettaa eläkkeensä perustana olevan YEL-työtulon minimiin tai sen tuntumaan.

Yrittäjän työeläkevakuutus on kuitenkin yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Se turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä sairastuu, jää työttömäksi tai kun yrittäjätoiminta päättyy työkyvyttömyyden tai ikääntymisen vuoksi. Leskelle ja lapsille se turvaa toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua. Yrittäjän eläkevakuutus tarjoaa siis kattavaa eläketurvaa erilaisissa elämän riskitilanteissa.

Yritystoiminnan vakiinnuttua yrittäjän kannattaa tarkistaa, minkä suuruisen sosiaaliturvan ja eläkkeen tason vakuutettu työtulo tarjoaa. Työtulo kannattaa määrittää aika ajoin oikealle tasolle. Vaikka yrittäjä eläisi terveen elämän ja työura olisi menestyksekäs, viimeistään ikä konkretisoi työeläkkeen. Työelämän aikainen tulotaso, yrittäjätoiminnan vakuutettu työtulo määrittää suoraan vanhuuseläkkeen tason.

Voidaan ajatella, että yrittäjän työeläke joustaa läpi työuran. Joustoa voivat tuoda sairastumisen kohdatessa esimerkiksi työeläkekuntoutus tai osatyökyvyttömyyseläke. Viimeisiä työvuosiaan yrittäjä voi keventää nostamalla osan eläkkeestään. Kun vanhuuseläkeikä on saavutettu, yrittäjällä on erilaisia mahdollisuuksia eläkkeen ja yritystoiminnan yhteenso

vittamiseen.

Jokaisen yrittäjän on hyvä tuntea YEL-työtulon merkitys ja sen tarjoama eläketurva. On tärkeä tiedostaa elämänkaaren uhat, oman työeläketurvan taso ja yrittäjän eläkkeelle siirtymisen mahdollisuudet. Näin voi pohtia jo ennakolta, mikä vaikutus näillä riskeillä on yrittäjän omaan ja hänen perheensä elämään.

Joustavasti eläkkeelle - yrittäjän eläketurva -webinaarissa kerromme, mitä riskitilanteita varten yrittäjä vakuutetaan ja miten työeläke joustaa eri elämäntilanteissa.

 

Varman asiakastapahtumat ja webinaarit

Tiedot kaikista tulossa olevista asiakastapahtumista ja webinaareista löydät tapahtumasivulta.

Elina Juth

Palvelupäällikkö

Elina Juth toimii työeläkeasioiden kouluttajana ja sisällöntuottajana. Elinalla on pitkä kokemus työeläkealalta. ”Eläkeasiat voivat tuntua välillä monimutkaisilta. Haluan osaltani lisätä ihmisten ymmärrystä työeläkejärjestelmästä ja viestiä asioista ymmärrettävästi ja selkeästi.”

Asiakaslähtöisyys, asiakaskohtaamiset, yhdessä oivaltaminen sekä työelämän ja yrityskulttuurin kehittäminen inspiroivat Elinaa työssä. Vapaalla Elinan aika kuluu perheen sekä puutarha- ja ulkoiluharrastusten parissa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä