Ammatillisen kuntoutuksen keinoin ei ratkaista työelämän murrokseen liittyviä työkykyhaasteita

Nykypäivän työelämässä vanha ja uusi tapa tehdä työtä elävät rinnakkain. Muutos tapahtuu asteittain, ja vie oman aikansa omaksua ja oppia uusi tapa tehdä työtä. Työnmuutokseen liittyvät kysymykset ja huolet ovat toimialasta riippumatta yhteneväisiä, ja ne liittyvät usein digitalisaatioon, osaamiseen tai uuteen ammatti-identiteettiin.

Asiakasyrityksissämme on noussut esille kasvavaa levottomuutta työelämän muutokseen liittyen ja sen myötä lisääntyneitä odotuksia Varmaa kohtaan. Työkyvyttömyysriskien hallinta korostuu edelleen ja samalla jatkuvasti muuttuva työelämä luo uudenlaisia riskejä ja paineita yrityksille. Asiakkaamme haluavat hioa työkykyprosesseja ja samalla kontrolloida mahdollisia eläkeriskejä.

Toimivat työkykyprosessit mahdollistavat työelämässä jatkamisen, jos on kyse työntekijän terveydellisistä ongelmista. Ammatillisen kuntoutuksen keinoin tuetaan työntekijän paluuta pitkältä sairauslomalta ja autetaan jatkamaan työelämässä sairaudesta huolimatta. Osatyökyvyttömyyseläke on hyvä vaihtoehto keventämään työuran loppupäätä.

Ymmärrämmekö riittävän hyvin, miten yrityksen toiminnan muutokset vaikuttavat työn tekemiseen ja työntekijöiden työkykyyn ja osaamiseen?

Ammatillisen kuntoutuksen keinoin ei kuitenkaan ratkaista kaikkia työkykyyn liittyviä ongelmia: ovatko juurisyyt terveydellisiä vai liittyvätkö ne enemmän osaamishaasteisiin ja ehkä motivaatioon? Yksittäisillä ratkaisuilla sammutetaan tulipaloja, mutta ymmärrämmekö riittävän hyvin kokonaiskuvaa ja sitä, miten yrityksen toiminnan muutokset vaikuttavat työn tekemiseen ja työntekijöiden työkykyyn ja osaamiseen? Osaammeko tunnistaa, mikä on terveysperusteista ja mikä muista syitä johtuvaa? Tunnistaako työterveyshuolto nämä juurisyyt vai medikalisoidaanko ne?

Teollisuuden työelämä on muuttumassa palvelujen työelämäksi. Muutos edellyttää työntekijöiltä uudenlaista asennetta työtä kohtaan, esimerkiksi oman ajatusmaailman kääntämistä niin, että uusi teknologia on apuna ja keventää fyysisesti raskaita työtehtäviä. Osa työtehtävistä tehdään etävalvontana robotiikan avulla, eikä aina tarvitse mennä paikan päälle korjaamaan vikaa. Myös asiakaspalvelutaidot korostuvat tulevaisuudessa. Työuralla tehdään useita eri työtehtäviä, eikä nykyisistä työtehtävistä enää jäädä vanhuuseläkkeelle.

Oppimishaasteet, puutteelliset työelämätaidot tai motivaatio-ongelmat eivät aiheuta työkyvyttömyyttä tai sen uhkaa. Miten osaisimme tunnistaa työn sujuvuuteen, osaamiseen ja asenteeseen liittyvät hälytysmerkit, kun työntekijä on vielä työssä, ja reagoida oikea-aikaisesti ennen sairauslomien alkamista? Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneet työntekijät kertovat usein, että työhön liittyvät muutokset ahdistavat ja työhönpaluu koetaan mahdottomaksi. Tässä tilanteessa meidän asiantuntijoiden on haastavaa tukea työntekijää suuntamaan katseensa takaisin työelämään ja ohjata häntä eteenpäin.  

Tulevaisuuden työkykyä tuetaan antamalla työntekijälle mahdollisuus kehittää jatkuvasti omaa työtään ja osaamistaan

Tulevaisuuden työkykyä tuetaan antamalla työntekijälle mahdollisuus kehittää jatkuvasti omaa työtään ja osaamistaan. Myös dialoginen ja ennakoiva johtaminen sekä kyky sietää keskeneräisyyttä ovat keskiössä.

Työelämän pirstaleisuus ja kovat suorituspaineet kuormittavat meitä kaikkia. Omaa osaamista pitää kehittää jatkuvasti vastaamaan työn vaatimustasoa. Muutostrendit vaikuttavat työtehtäviin ja luovat uudenlaista tapaa tehdä työtä. Sen ymmärtäminen on auttanut minua myös omassa työssäni: aamuvirkku-Hilma, Helinä ja Håkan eivät ole uusia tiimikavereitani, vaan Varman ohjelmistorobotteja, jotka helpottavat arkeani ja tekevät puolestani rutiininomaisia työtehtäviä. Työn merkityksellisyyden tunteen säilyttäminen on minulle kuin punainen lanka läpi koko työuran. Se auttaa asennoitumaan muuttuvaan työelämään rohkeasti ja luottavaisesti. 

Blogi
Selviääkö työelämän muutoksessa sinnittelyllä ja sisulla?
työelämä, työkykyjohtaminen 07.03.2018

Leena Puurunen

Eläkeratkaisuasiantuntija

Leena Puurunen ratkaisee työkseen työkyvyttömyysetuuksia Varman kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalveluissa. Leena haluaa olla asiakkailleen arjen tsemppari työkykyasioissa. Häntä kiinnostaa työelämän muutoksen vaikutukset työkykyyn. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä